Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationella gruppen

I Herrestads församling finns en Internationell grupp som driver frågor som rör Svenska kyrkans Internationella arbete ACT, Svenska kyrkan i utlandet SKUT, Världens Barninsamlingen, Fairtrade, Klimatkrisen och integration.

Gruppen träffas några gånger per år för att planera och driva insamlingar, försäljningar, events, föreläsningar och annat som berör det internationella engagemanget i församlingen. vi ser som vår uppgift att skaffa oss mer kunskap om de globala frågorna och att hålla dem ständigt aktuella i församlingens olika verksamheter. Vi gläder oss just nu åt årets Julinsamling 2017 som bl.a. skedde på Torp köpcentrum läs här

Vi behöver bli fler! Om du är intresserad kontakta Jane Winberg 070 6260912, 0522-998 58 eller jane.winberg@svenskakyrkan.se

Bra att veta

Just nu stöder vi som församling särskilt ett av Svenska kyrkans projekt i Zimbabwe. Projektet riktar sig bl.a. till HIV-Aids-drabbade barn och unga och kallas Thusanang.

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliance, Action by Churches Together, ett globalt samarbete mellan kyrkorelaterade organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Varje höst deltar vi även i Världens Barninsamlingen bl.a. genom bössinsamling på Torp köpcentrum.

Uddevalla pastorat driver numera en Fairtrade butik på Kilbäcksgatan inne i Uddevalla för den som söker varor som produceras mer miljövänligt och framför allt med hänsyn till producenternas bästa.