Internationella gruppen

I Herrestads församling finns en Internationell grupp som driver frågor som rör Svenska kyrkans Internationella arbete ACT, Svenska kyrkan i utlandet SKUT, Världens Barninsamlingen, Fairtrade, Klimatkrisen och integration.

Gruppen träffas några gånger per år för att planera och driva insamlingar, försäljningar, events, föreläsningar och annat som berör det internationella engagemanget i församlingen. vi ser som vår uppgift att skaffa oss mer kunskap om de globala frågorna och att hålla dem ständigt aktuella i församlingens olika verksamheter. 

Vi behöver bli fler! Om du är intresserad kontakta: Elisabet Tärneberg elisabet.tarneberg@gmail.com 0735-53 62 58

Bra att veta

Just nu stöder vi som församling särskilt ett av ACT Svenska kyrkans projekt som heter Mentormammor.

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliance, Action by Churches Together, ett globalt samarbete mellan kyrkorelaterade organisationer ör katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Varje höst deltar vi även i Världens Barninsamlingen