Gravskötsel

Vi hjälper dig med skötseln av din gravplats!

För dig som inte vill eller kan sköta gravplatsen själv erbjuder kyrkogårdsförvaltningen skötselpaket i olika omfattning. I paketen ingår till exempel plantering, vattning, ogräsrensning och granris. Utöver skötselpaket erbjuder vi tvätt och påfyllning av grus. Du kan även beställa utläggning av vinterkrans, ljuständning, ljung och påskliljor. I prislistan hittar du alla våra paket och tjänster.

Prislista 2022

Vårt mål är att gravar och omgivande miljöer ska vara välskötta och rogivande så att den som besöker våra begravningsplatser kan finna stillhet och plats för eftertanke.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller vill beställa skötsel till din gravplats.

E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Telefon: 0522 64 21 10

Telefontider: mån-fre 10.00-12.00, tisdagar även 15.00-16.30 (Om helg infaller på en vardag håller vi stängt)