Gravskick

På våra begravningsplatser förekommer olika gravskick. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna

Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner var för sig inom ett gemensamt område.

Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen för de som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. En askgravplats är avsedd för upp till fyra askor och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas.

Urngrav

En urngravplats är avsedd för upp till nio urnor och upplåts med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas.

Kistgrav

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 15 urnor och upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas.