En bedjande församling

Vi ber i kyrkan varje vardag

Välkommen på tidebön i kyrkan varje vardag kl 12:45, oftast finns någon av personalen på plats. 

Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig." (Joh. 16:23 f.)