DIN GÅVA GÖR SKILLNAD

Årets fasteaktion handlar om att vi alla har rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut.

Våldet får inte fortsätta vara en del av livet, något vi måste förhålla oss till eller lära oss hantera.
För att uppnå rättvis fred måste vi utmana traditionella sätt att lösa konflikter och normer kopplade till makt, våld och manlighet. Därför arbetar ACT Svenska kyrkan med kvinnor och ungdomar som aktörer för fred och säkerhet. Vi synliggör också män som tar aktiv ställning för jämställdhet och mot våld i arbetet för mänsklig säkerhet.
Vi har alla rätt att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Svenska kyrkan bärs av tron på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation.
När arbetet för jämställdhet och jämlikhet möter ökat motstånd, inte minst i religionens och nationalismens namn, måste vi som kyrka stå upp för alla människors rätt att påverka samhället och sina egna liv.
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vill du ha en fastebössa hemma finns den att få i kyrkan eller på pastorsexp.