Din bön

Välkommen till bönekorgen eller maila din bön

Bönekorgen

Välkommen in i kyrkan för att skriva en bön och lägga i vår bönekorg som lyfts fram på våra gudstjänster varje söndag. Bönerna mackuleras efteråt. Korgen finner du längst bak i kyrkan.

Mail

Du kan även maila in din bön till herrestad.forsamling@svenskakyrkan.se skriv bön i ämnesfältet. Om du vill att vi ska läsa upp bönen under gudstjänsten var vänlig skriv det i meddelandet.