Besöksgrupp

Har du tid över och vill göra en meningsfull volontärinsats bland de äldre i Herrestads församling så vill vi gärna ha dig med i vår grupp!

Besöksgrupp 
Detta innebär att du håller kontakt med en eller flera äldre Herrestadsbor som har behov av ett telefonsamtal och ev. hembesök då och då. Du kan också som frivillig vara med och tillsammans med andra leda en samtalsgrupp för äldre på Norgårdens servicehus som möts en onsdag förmiddag, en gång i månaden


Besöksgruppen träffas också en gång i månaden i Herrestads församlingshem för stöd och handledning. Då har vi planering, uppföljning och samtal omkring en aktuell bok som berör vårt arbete.

Du behövs!
Vid frågor kontakta

Inger Öhlén, Diakon 
inger.ohlen@svenskakyrkan.se