Askgravplats

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen för de som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. En askgravplats är avsedd för upp till fyra askor och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas.

Askgravplatsen är en utveckling av urngravplatsen för de som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. En askgravplats är avsedd för upp till fyra askor och upplåts med begränsad gravrätt i 25 år, vilken sedan kan förlängas.

Begränsningen i gravrätten innebär inskränkningar i rätten för gravrättsinnehavaren att bestämma över gravanordningens utseende samt gravplatsens utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om.

Plantering/smyckning
Individuell plantering och smyckning får inte ske på gravplatsen.
Kyrkogårdsförvaltningen sköter och planterar den allmänna planteringsytan.

I anslutning till gravplatsen får följande smyckning ske:

Levande snittblommor i vas får placeras ut året runt. Det finns vaser att låna men det går även bra att använda en egen. Vaser av glas är inte tillåtna.
Lykta får placeras ut mellan den 15 oktober och 15 april.
Granrisdekorationer avsedda för vas är tillåtet mellan den 15 oktober och 15 april.
Kransar, krukväxter, marschaller får ej användas.
Det är inte tillåtet att lägga ut lösa föremål eller att plantera. Otillåten smyckning plockas bort

Observera att lyktan skall vara bortplockad senast 15 april 2022. 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av gravplatsen, som ett serviceåtagande åt gravrättsinnehavaren. För detta tas en avgift ut i samband med upplåtelse av gravplatsen. När gravsättning skett tas även en avgift ut för namnplatta.

När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en avgift ut för förlängning av skötseln även kostnad för ytterligare en namnplatta tillkommer.