Arbetskretsen

Gemenskap och handarbete- förena nytta med nöje!

Varannan onsdag (ojämna veckor) 16.00-18.00 i församlingshemmet.

 

För mer info kontakta: Marianne Carlsson 0738 08 63 33

eller Kerstin Magnusson 0725 54 35 29

 

Lite historik om arbetskretsen

I februari 1963 startade Kyrkliga arbetskretsen på initiativ av skolkantor Ingemar Cederbratt. Första ordförande var komminister Eric Thelander. Syftet var att genom försäljning av olika alster samla in pengar till ett nytt församlingshem. En del av pengarna skulle också gå till en byggnad på Åkersområdet. Detta blev aldrig av men Arbetskretsen har under åren fram till 2013 då man firade 50-årsjubileum, samlat in ca 600 000 kronor. Pengarna har fördelats mellan välgörande ändamål (bl.a. Lutherhjälpen, Svenska kyrkans Mission, Svenska kyrkan i utlandet, Svenska kyrkans Internationella arbete, Världens Barn, Sjömanskyrkan i Uddevalla och Saronhuset) ...... Trots att arbetskretsarna och syföreningar har lagts ner i många församlingar finns den kvar i Herrestad och vi är 10-15 medlemmar (av ett 60-tal) som träffas regelbundet.