Act lyfter coronavirusets konsekvenser under sommaren

Tillsammans sprider vi hopp!

ACT SVENSKA KYRKAN OCH CORONAKRISEN

Coronaviruset gör inga undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara stanna upp och vänta på bättre tider. 135 miljoner människor lever redan i akut behov av humanitärt stöd och i och med coronaviruset försvåras en redan omöjlig situation för många fler.  Särskilt kvinnor och barn drabbas av våld, förlorade försörjningsmöjligheter och osäkerhet. 

Tillsammans med systerkyrkor och lokala krafter står vi upp för mänskliga rättigheter och genomför livsavgörande diakonala insatser bland människor som lever i utsatta situationer. Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris. Nu mer än någonsin ser vi verkligen att vi alla lever under samma himmel. 

Livsviktigt stöd måste upprätthållas

Flera av våra samarbetspartner vädjar om att livsviktigt stöd måste upprätthållas, att det är viktigare än någonsin. Våra partner ser bland annat ett stort behov av skyddsutrustning för personal som arbetar i flyktinglägren och påfyllning av basförnödenheter för de allra mest utsatta.  

Precis som vi i Sverige nu identifierar de mest sårbara grupperna vid en pandemi och riktar resurserna dit måste samma sak göras globalt. Vi måste rädda liv på platser där handtvätt och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga.

Läs mer här hur du med en fika kan hjälpa till i denna tid.