Sångerska i förgrunden sjunger gospel. Kör syns i bakgrunden. I bakgrunden syns också höga valv i rött tegel. Medeltida kyrka.
Foto: Josefine Sjöqvist

Vill du sjunga i kör?

Stora klassiska körverk av Bach ? Svängig gospel? Eller intim kammarmusik? Oavsett vad du vill sjunga så tror vi att du kan hitta en kör som passar dig i Svenska kyrkan Helsingborg.

Paus mellan 27 oktober och 17 november

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och Region Skånes skärpta regler på grund av ökad smittspridning i regionen har Svenska kyrkan Helsingborg beslutat att ställa in all verksamhet förutom gudstjänster/andakter och bröllop, begravning och dop fram till den 17 november.

Vi uppdaterar löpande vårt kalendarium. Och glöm inte att du kan ta del av digitala andakter här på vår webbplats. Med önskan om frid i oroliga tider

Att sjunga i kör är Sveriges största och mest levande folkrörelse. Svenska Kyrkan har alltid varit en av de största arrangörerna av körverksamhet. Körsång har bevisade hälsoeffekter och ger människor ur olika sociala sammanhang tillfälle till umgänge. Det finns en fantastisk skatt av kyrkomusik just för kör.
Det är nog fler som har hittat en gemenskap i kyrkan genom sång, än genom ord, för att referera till Martin Luther.
 
Barnkörer
 
Ungdomskörer
 
Kyrkokörer

Gospelkörer

Kammarkörer
 
Oratoriekör
 
Motettkörer
 
Projektkörer
 
Körer för dig som saknar körvana

Suomalainen kuoro