Sångerska i förgrunden sjunger gospel. Kör syns i bakgrunden. I bakgrunden syns också höga valv i rött tegel. Medeltida kyrka.
Foto: Josefine Sjöqvist

Vill du sjunga i kör?

Stora klassiska körverk av Bach ? Svängig gospel? Eller intim kammarmusik? Oavsett vad du vill sjunga så tror vi att du kan hitta en kör som passar dig i Svenska kyrkan Helsingborg.

Att sjunga i kör är Sveriges största och mest levande folkrörelse. Svenska kyrkan har alltid varit en av de största arrangörerna av körverksamhet. Körsång har bevisade hälsoeffekter och ger människor ur olika sociala sammanhang tillfälle till umgänge. Det finns en fantastisk skatt av kyrkomusik just för kör.
Det är nog fler som har hittat en gemenskap i kyrkan genom sång, än genom ord, för att referera till Martin Luther.
 
Barnkörer
 
Ungdomskörer
 
Kyrkokörer

Gospelkörer

Kammarkörer
 
Projektkörer
 
Körer för dig som saknar körvana