Foto: Josefine Sjöqvist

Vi har nästan alltid öppet

Slå en signal, skicka ett mail, hör av er till varandra och till min personal. Så hittar vi säkert också lösningar på praktiska problem som kan uppkomma. Och vi kan dela bra tips med varandra, och tröst när så behövs. Så att vi alla, när allt det här är över kan säga: Tillsammans höll vi nästan alltid öppet!

Som barn fick jag ibland följa med mamma eller pappa och handla i den som jag på den tiden tyckte väldigt stora livsmedelsaffären. Oftast var det på kvällen, och jag fascinerades av att så många människor handlade när det egentligen var läggdags. För mig som var liten (och litet blyg) var det spännande att vara ute i mörkret, men ändå inne i den oändliga upplysta lokalen. Det som också var alldeles speciellt var högtalarrösten som återkom med jämna mellanrum. Med en varm trygg stämma som uppfyllde oss alla som gick omkring med kundvagnar, mellan alla höga hyllor med flingpaket och mat: Välkomna, vi har nästan alltid öppet! 
  
Det är just så som jag vill att alla helsingborgare ska känna när ni tänker på Svenska kyrkan i Helsingborg: "Nästan alltid öppet". Detta trots att vi just de här dagarna i omsorg om samhällsfunktioner, unga pensionärer, äldre och människor med underliggande sjukdomar stänger ned vissa verksamheter. 

Nästan alltid öppet är det ju, för kyrkorummen håller öppet, gudstjänster firas i varenda stadsdel, där ljus tänds med stillsamma blickar och bedjande händer, och väldigt många verksamheter fortsätter. 

Och vi håller öppet våra kontaktnät, våra telefonlinjer, e-mail, sociala medier, facebook, Instagram, Youtube, o s v. Och vi försöker verkligen vara tillgängliga på kreativa och digitala sätt som ju på ett klokt och hållbart sätt kan ersätta de fysiska möten som just nu inte kan äga rum i samma utsträckning.

Så slå en signal, skicka ett mail, hör av er till varandra och till min personal. Så hittar vi säkert också lösningar på praktiska problem som kan uppkomma. Och vi kan dela bra tips med varandra, och tröst när så behövs. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan. Så att vi alla, när allt det här är över kan säga: Tillsammans höll vi nästan alltid öppet!

Kristian