Vy över gravkvarter. Gravplatser omslutna av buxbomshäckar. Gravvårdar i olika former och färg. Riklig grönska.
Foto: Sandra Kovacs

Begravningsplatser

Här finns information om våra åtta begravningsplatser inom Helsingborgs pastorat.

Inom Helsingborg finns åtta begravningsplatser. Från Raus- och Råå kyrkogårdar i söder, Gamla kyrkogården, Donationskyrkogården och Nya kyrkogården i centrum till Pålsjö kyrkogård , Krematoriekyrkogården och Pålsjö Västra begravningsplats i norr. 

Platserna vårdar inte bara personminnen, utan utgör också en plats för lugn och eftertanke i en miljö full av varierad grönska, kulturhistoria och konst. 

Samtliga åtta begravningsplatser ligger i anknytning till en kyrkobyggnad eller ceremonilokal. Dem kan du läsa mer om här: Kapell och ceremonilokaler.

 

Läs mer om våra begravningsplatser: