Foto: Robin Dannells / Ikon

Aktuellt på begravningsplatserna

Här får du information om vad som händer och är på gång på Helsingborgs begravningsplatser.

Aktuella händelser

En mängs gula påskliljor i jorden

Vårförberedelser på våra begravningsplatser

Parkeringsplatser vid Krematoriet samt Pålsjö Västra begravningsplats

Hund med ägare sitter på bänk och tittar över havet.

Hunden på begravningsplatsen

Kyrkogård med gravstenar, träd, och annan grönska. Ett krematorium från 1920-talet med runt torn finns i bakgrunden.

Containrar vid Krematoriets parkering

Från och med onsdag den 8/4 står det tillfälligt containrar placerade på parkeringsutrymmet vid Krematoriet. Det är kylcontainrar som vi kan ta i bruk om vi får ett ökat behov av kylutrymme till exempel på grund av framflyttade begravningar. Vi har i dagsläget inget sådant behov.

På våra begravningsplatser pågår fortfarande ett större arbete med att motverka den  svampsjukdom som länge har angripit buxbomshäckar i Skåne.

Svampsjukdom på buxbom

På våra begravningsplatser pågår fortfarande ett större arbete med att motverka den svampsjukdom som länge har angripit buxbomshäckar i Skåne.

Aktuella projekt