Magnolia som blommar vid krematoriet
Foto: Linda Gustafsson

Aktuellt på våra begravningsplatser

Här hittar du nyheter, information om pågående projekt samt reportage.

En rosenbuske med fläckiga, angripna blad.

Rosenbladsstekel på Pålsjö kyrkogård

Pålsjö kyrkogård har tyvärr fått besök av rosenbladsstekel, vars larver kaläter de gröna bladen på rosor. Det är framförallt Pålsjö kyrkogård, kvarter XIII, som drabbats. Det ser tråkigt ut, men rosen drabbas endast tillfälligt av detta och återhämtar sig ofta snart igen.

Vy över äng med riklig grönska med inslag av röda och blå blommor.

Ängen - en vänlig grönska

På Helsingborgs begravningsplatser pågår arbete med att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden. En metod är att låta gräsytor växa upp för att sköta dem som äng med rum åt blomstrande växter, insekter och andra djur. Under året kommer fler ängar att anläggas men det kan komma att ta flera år innan en rikligt blomstrande äng står klar.

Medarbetare ser över gravsten i natursten som lagts ner på gravplats i singel. Bakom grön häck.

Stensäkring - säkerheten är inte skriven i sten

Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara säkra att besöka. Något som regelbundet kontrolleras är gravstenarna som enligt lag måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Om kriterierna vid en kontroll inte uppfylls säkras gravstenen tillfälligt och gravrättsinnehavaren kontaktas.

Två medarbetare vattnar med slang kopplad till en stor tank med kompostte på buxbomshäckar.

Kompostte – som manna för växterna

Kyrkogårdsförvaltningen startar eget bryggeri för att rädda kulturväxten buxbom.

Bild av en mur bygd av naturstenar i olika färger och former

Renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården, etapp fyra.

2019 påbörjades en renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården och just nu pågår renovering av etapp fyra.

Renovering av kulturarvet Östra Urnlunden

Sista etappen i den stora renoveringen av Östa Urnlunden kommer att genomföras under hösten 2022. Arbetet planeras att vara färdigt till allhelgonahelgen.

Renovering av kv.03:U på Pålsjö kyrkogård

Under delar av våren och hösten 2021 har en större renovering av gravkarter 3:u genomförts.

Hund med ägare sitter på bänk och tittar över havet.

Hunden på begravningsplatsen

Hundar är varmt välkomna att följa med kopplade vid ert besök på våra begravningsplatser.

Svampsjukdom på buxbom

På våra begravningsplatser pågår fortfarande ett större arbete med att motverka den svampsjukdom som länge har angripit buxbomshäckar i Skåne.