Magnolia som blommar vid krematoriet
Foto: Linda Gustafsson

Aktuellt på våra begravningsplatser

Här hittar du nyheter, information om pågående projekt samt reportage.

Pålsjö kapell stängt under vecka 33

Under vecka 33, det vill säga måndagen den 12 augusti till och med fredagen den 16 augusti, håller Pålsjö kapell stängt och kan därmed inte bokas för begravningsakt.

Bild av en mur bygd av naturstenar i olika färger och former

Renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården, etapp sex.

2019 påbörjades renoveringen av terrassmurarna på Gamla kyrkogården och just nu pågår renovering av etapp sex.

Svampangrepp på tre begravningsplatser – kan drabba penséer

Vi har för tillfället problem med svampangrepp (rothalsröta) som drabbar penséer på Krematoriekyrkogården, Pålsjö kyrkogård och Pålsjö Västra Begravningsplats.

Vattentrappan på Krematoriekyrkogården avstängd på grund av renovering

Just nu är vattentrappan på Krematoriekyrkogården avstängd. Detta beroende på att kanalen som löper ner till vallgraven ska renoveras och tätas.

Renovering av kv.11 och 45:NÖ på Krematoriekyrkogården

Under våren och hösten 2024 kommer ett renoveringsarbete att utföras av gravkvarteret 11 och 45:NÖ på Krematoriekrykogården. Arbetet kommer att orsaka begränsad åtkomst till gravplatserna under renoveringstiden. 

Vit kyrka.

Utbyggnaden av Raus kyrkogård fortsätter under 2024

I mars 2024 inleds den andra etappen av renoveringen och utbyggnaden av Raus kyrkogård. I årets etapp kommer två nya gravkvarter och en ny parkeringsplats att anläggas i kyrkogårdens norra del.

Buxbomssot på flera begravningsplatser – hjälp oss att minska spridningen

Vi har för närvarande problem med svampsjukdomen buxbomssot på flera av våra begravningsplatser. Vi kommer att varmvattenbehandla buxbommen för att förhindra ytterligare spridning, men vi ber även dig som besökare att vidta vissa åtgärder för att minska risken för spridning:

Medarbetare ser över gravsten i natursten som lagts ner på gravplats i singel. Bakom grön häck.

Stensäkring - säkerheten är inte skriven i sten

Begravningsplatserna är allmänna platser som ska vara säkra att besöka. Något som regelbundet kontrolleras är gravstenarna som enligt lag måste uppfylla vissa säkerhetskrav. Om kriterierna vid en kontroll inte uppfylls säkras gravstenen tillfälligt och gravrättsinnehavaren kontaktas.

Två medarbetare vattnar med slang kopplad till en stor tank med kompostte på buxbomshäckar.

Kompostte – som manna för växterna

Kyrkogårdsförvaltningen startar eget bryggeri för att rädda kulturväxten buxbom.

Vy över äng med riklig grönska med inslag av röda och blå blommor.

Ängen - en vänlig grönska

På Helsingborgs begravningsplatser pågår arbete med att på olika sätt gynna den biologiska mångfalden. En metod är att låta gräsytor växa upp för att sköta dem som äng med rum åt blomstrande växter, insekter och andra djur. Under året kommer fler ängar att anläggas men det kan komma att ta flera år innan en rikligt blomstrande äng står klar.

Bild av en mur bygd av naturstenar i olika färger och former

Renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården, etapp sex.

2019 påbörjades renoveringen av terrassmurarna på Gamla kyrkogården och just nu pågår renovering av etapp sex.

Året på begravningsplatsen

I vårt årshjul ser du vad som händer på begravningsplatserna vid olika tidpunkter.

Hund med ägare sitter på bänk och tittar över havet.

Hunden på begravningsplatsen

Hundar är välkomna att följa med in på våra begravningsplatser. De måste dock hållas kopplade under besöket och får inte rastas.

Svampsjukdom på buxbom

På våra begravningsplatser pågår fortfarande ett större arbete med att motverka den svampsjukdom som länge har angripit buxbomshäckar i Skåne.