Foto: Linda Gustafsson

Trädfällning vid vår parkering

Tyvärr har vår vackra kastanj på parkeringen vid vårt kyrkokansli och Maria församlingsexpedition fått kastanjeblödarsjuka och måste fällas.

Den vackra kastanjen har blommat vackra vårar och gett skugga under många år. Kastanjeblödarsjuka orsakar ”blödande sår” på trädstamen, och allteftersom försvagas trädet. Till slut dör hela kronan och trädet kan bli en allvarlig säkerhetsrisk. Tyvärr har det gått så långt för vår kastanj att den nu måste tas ner.

Foto: Linda Gustafsson

Under onsdagen den 10 juli går det därför inte att parkera på vår parkering.