Foto: Magnus Aronson, Ikon

Tack för att du är medlem.

Det finns många olika anledningar till att vara medlem i Svenska kyrkan. Tack vare våra medlemmar har vi möjlighet att erbjuda ett stort utbud av verksamheter.

Gudstjänster

Vi har ett rikt gudstjänstliv. Högmässan har en självklar plats, men i våra kyrkor firas också gospelgudstjänster, sinnesromässor, lightmässor, gudstjänster för små och stora och mycket mer.

Samtal

I Svenska kyrkan Helsingborg arbetar ett 20-tal präster och ett 10-tal diakoner. Dessa båda yrkesgrupper har tystnadsplikt och finns alltid till hands vid personliga kriser. Samtal kan ge möjlighet att gå vidare i livet.

Krishantering

Svenska kyrkan finns på plats när det som inte får hända händer. Vi deltar då i krisgrupper och krishantering genom bland annat posom (psykiskt och socialt omhändertagande vid katastrofer och större olyckor) i Helsingborg.

Vigsel

Som medlem i Svenska kyrkan får du gifta dig i kyrkan.

Begravning

Alla boende i Sverige betalar begravningsavgift som täcker gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravningsakt samt skötsel av gravplatsens allmänna ytor. Som medlem i Svenska kyrkan har du också rätt till en begravningsgudstjänst i kyrkorummet med präst och kantor.

Kyrkor

En del av kyrkorna i Helsingborg var gamla redan när Gustav Vasa föddes. Andra är betydligt nyare. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan bevaras och hållas öppna för människor som behöver en hjälpande hand, tända ett ljus eller få ta en paus i tillvaron. Här kan du se alla våra kyrkor i 360-format.

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Våra diakoner har tystnadsplikt och arbetar på olika sätt för att stödja människor. Det kan handla om samtal, ekonomisk hjälp och stöd på olika sätt till ensamma, missbrukare, brottsoffer, funktionshindrade, äldre, barnfamiljer och många andra. 

Musik

Vid gudstjänster, bröllop, dop och begravningar spelas ofta musik. Svenska kyrkan Helsingborg har många välutbildade kyrkomusiker (kantorer och organister). Vi har också ett 40-tal körer, för alla åldrar.
I vårt rika konsertliv engagerar vi artister som representerar många olika genrer.

Aktiviteter för barn och ungdomar

När man precis fått barn är det bra att kunna träffa andra föräldrar och deras barn. I Svenska kyrkan Helsingborg finns många välbesökta babycaféer och öppna förskolor. Vi finns också för barnen under deras uppväxt genom barngrupper, barnkörer, ungdomsgrupper, ungdomskörer och konfirmation. Här möter vi barn och ungdomar för att stötta och bygga en trygg värld.

Närbild på föräldrar med bebis i dopdräkt. De håller en psalmbok framför sig.

Vill du bli medlem?

Tack vare våra medlemmar har vi möjlighet att erbjuda ett stort utbud av verksamheter. Här finns plats för dig som har frågor om tro och liv, vill engagera dig eller stötta arbetet för en rättvis värld,vill sjunga i kör eller vara med på barnverksamhet. Ta kontakt med oss på pastorsexpeditionen på telefon 042-18 90 10 om du vill bli medlem i Svenska kyrkan.