Swish for a wish

Genom Swish for a Wish kan skänkta medel göra stor skillnad för behövande barnfamiljer i Helsingborg. Kampanjen är igång hela året, men synliggörs särskilt inför julen. I år kan du från 1 advent till och med trettonhelgen få en upplysande upplevelse i granen på Sundstorget när du swishar.

Tyvärr orsakar en uppdatering från swish varje dygn problem med swish-granen under morgon och förmiddag. Vi hoppas på förståelse för det här och uppmanar till att prova granen under kvällstid istälet tills vi löst problemet.

I samma stund som din swish går i väg får du en upplysande upplevelse i granen på Sundstorget. Din gåva får lysa upp och bidra till julstämning både i vår stad och hos barnfamiljer i Helsingborg.

Vill du följa granen live,  kan du göra det på swishforawish.se eller här nedanför.

Ibland strular teknik, el och nätverk. Vi hoppas på er förståelse ifall det skulle bli något avbrott under kampanjen. <3

Svenska kyrkan Helsingborg tar emot insamlade pengar och förmedlar till behövande barnfamiljer i vår stad via kyrkans diakonala arbete. Kampanjen är igång hela året, men synliggörs särskilt inför julen, en tid på året då en extra slant kan göra stor skillnad.

Hur kan jag vara med och bidra?

Scanna qr-koden genom din swish-app. Genom koden får du direkt upp rätt nummer dit pengarna ska gå. Det enda du behöver skriva in är den summan du själv väljer att ge.

Swish for a Wish QR-kod

Det går naturligtvis också att skriva in swishnumret manuellt i appen. Numret du ska använda är: 123 568 1705. Mer om hur swishkoden fungerar och hur du gör hittar du på den här webbsidan:

Så här fungerar qr-koden i din swish-app (pdf)

Hur gör jag om jag inte har swish?

Har du inte swish går det bra att betala in valfri summa till bankgiro 5613-7649. Märk betalningen: Swish for a Wish.

Vill du veta hur du gör för att skaffa swish till din telefon hittar du information här: https://www.getswish.se/

 

Vad är Swish for a Wish?

Swish for a Wish är en kampanj som Svenska kyrkan Helsingborg startade 2017. Flera lokala aktörer har gett sitt stöd till kampanjen genom åren, framför allt Citysamverkan och Frimurarna/Helsingborg. Kampanjen har också nått fram till allmänheten. Bidragen – både stora och små – har stadigt ökat. 

Insamlade medel tas om hand inom ramen för Svenska kyrkan Helsingborgs stiftelsearbete. Utbetalning av medel görs i december månad. De som beviljas har sökt stiftelsemedel. Ansökan med bilagor visar att det rör sig om en ekonomiskt behövande familj. Även ett mindre belopp kan göra stor skillnad för familjer som har det svårt ekonomiskt och på andra sätt. 

Tack för att du vill vara med och bidra!