Stiftelser och ekonomiskt stöd

Har du sökt stiftelser och ekonomiskt stöd?

Har du sökt stiftelsemedel hos Svenska kyrkan Helsingborg i april/maj 2024 och undrar när beviljade medel utbetalas?

Svar: Utbetalning sker i slutet av november 2024. Inga förhandsbesked skickas ut. Håll koll på ditt konto i slutet av november. Insättningar som rör stiftelsemedel som förmedlas av kyrkan har alltid samma meddelande till betalningsmottagaren; ”FOND Sv. Kyrkan”.

Undrar du när du kan söka stiftelsemedel nästa gång?

Svar: I april 2025 är det möjligt att söka nästa gång. Innan det är dags att söka annonseras det som vanligt och redan ett par veckor innan finns information på vår webb.

Det går inte att göra ansökan tidigare och det går heller inte att använda tidigare års ansökningsblanketter.

Vid ansökan 2025 ska 2025 års blankett användas och den finns tillgänglig från och med den 1 april.