Foto: Linda Gustafsson

Sjömanskyrkan går ombord

Vår identitet är viktig – vi är en kyrka och det ska vi vara, säger Torkil Nilson som varit sjömanspräst i Helsingborg sedan 2013. Läs mer om sjömanskyrkan i Helsingborg.

Seamen’s Church, eller Seamen’s Mission som sjömännen själva gärna säger, är det som både motiverar och identifierar Sjömanskyrkan.

-          Det vi gör i Sjömanskyrkan kan betraktas som en diakonal gärning utifrån vår kristna tro. På det sättet blir det ju också mission.

På Sjömanskyrkan i Helsingborg jobbar även Stefan Larsson som assistent. Genom Helsingborgs Hamns app och webbplats har Torkil och Stefan full koll på anlöpen av fartyg till Helsingborg. Och så fort det kommer nya fartyg besöker de fartygen och berättar om Sjömanskyrkan.

-          Vi erbjuder sjöfolket möjlighet att gå i land, att komma till Sjömanskyrkan för en stunds vila, social gemenskap eller för en mässa i kyrkan, berättar Stefan.

Vill de istället bli skjutsade till något annat ställe i stan så kan de få hjälp med det också. Det kan vara att någon vill åka och handla eller ta ett bad. Men alltid ett besök i Sjömanskyrkan först!

Sjömanskyrkan ligger i Gustav Adolfs tidigare församlingshus, som nu blivit kårhus för studentkåren, mittemot Furutorpsplatsen. Här finns ett vackert kapell och ett ”läsrum” med servering och fri internetuppkoppling, som gör det möjligt för sjöfolket att surfa och att ”skypa” med sina familjer därhemma. Särskilt filippinarna har långa kontrakt, ofta nio månader eller mer, och då är det värdefullt att på detta sätt kunna komma i kontakt med familjen. Det finns också ett biljardrum, som alltid ska finnas i en sjömanskyrka. Förr fanns ett stort bibliotek, och rester av det finns kvar, med tyngdpunkt på sjöfartslitteratur.

Alla i samma båt

Till Sjömanskyrkan kommer sjöfolk från alla delar av världen. De flesta är filippinare, berättar Torkil. De är till största delen katoliker, men bland besökarna är även hinduer från Indien och Sri Lanka, muslimer från Indonesien, buddhister från Myanmar och ortodoxa kristna från Ukraina och Ryssland.

När de kommer till Sjömanskyrkan, får de skriva in sig i en gästbok.

-          Alla är välkomna, och här sitter vi så att säga ”alla i samma båt” oavsett nationalitet, kulturell bakgrund och religiös tillhörighet, säger Torkil och ler.

Och alla har de sin berättelse med sig.

-          I april lämnade ett kryssningsfartyg hamnen för en lång och ganska besvärlig resa i Nordatlanten. När fartyget kom åter i oktober kontaktade en av besättningsmedlemmarna, en ukrainare, oss och ville ha en mässa för att tacka Gud för att allt gått bra, berättar Torkil.

En annan gång kom en hel besättning från en spannmålsbåt, alla var indier, till Sjömanskyrkan. Torkil och Stefan bjöd in och visade runt, men plötsligt försvann alla in i kapellet där de böjde knä tillsammans. De kom från Goa, en före detta portugisisk koloni, och var alla katoliker.

För både Stefan och Torkil innebär engagemanget och arbetet i Sjömanskyrkan många fina relationer med människor som passerar där genom åren. Ibland korta tillfälliga möten med nya människor, men också många långvariga relationer med sjömän som kommer igen och igen.

-          Ett containerfartyg kom hit varje vecka i nio år, då lär man känna varandra rätt bra, berättar Stefan.

Både Stefan och Torkil har ett stort hjärta för arbetet i Sjömanskyrkan, och mycket av verksamheten hänger på att de båda kan vara flexibla och anpassa sig efter de behov som finns och det som efterfrågas.

Mass upon request

Förr hölls regelbundna mässor i Sjömanskyrkan, men det var meningslöst att ha en fast dag och tid, eftersom flödet av folk är väldigt varierande.

-          Nu är det mass upon request som gäller, det vill säga när någon besättning önskar det eller när vi har många besökare här så erbjuder vi en mässa, berättar Torkil. Eller när jag finner det lägligt, fortsätter han och skrattar lite.  

Flexibilitet är Sjömanskyrkans A och O. Allt är på engelska eftersom det är nationaliteter från alla håll i världen som kommer dit.

-          Det är viktigt att vi är rörliga och att vi kan ta oss till fartygen för att berätta vilka vi är, vad vi kan erbjuda och inbjuda till, berättar Stefan.

Stefan och Torkil har ett särskilt passerkort till Helsingborgs Hamn som gör att de kan komma in med sin bil till båtarna.

SIS – Sjömanskyrkan i Sverige

Sjömanskyrka finns på många platser runt om i världen, i Sverige bland annat i Holmsund, Gävle, Stockholm, Norrköping, Halmstad, Göteborg, Malmö och så Helsingborg. De ingår i en samarbetsorganisation som heter SiS – Sjömanskyrkan i Sverige – där också Torkil sitter som ordförande.

-          En gång om året har vi en konferens där vi möts och byter erfarenheter, ibland gör vi studiebesök hos varandra och så håller vi årsmötesförhandlingar.

De olika sjömanskyrkorna jobbar på lite olika sätt. På en del ställen är man mera orienterad mot serviceverksamhet. Även i Helsingborg har man ett avtal med Sjöfartsverkets Sjömansservice, men det är framförallt att vara kyrka som är fokus.

Foto: Linda Gustafsson