Säkerhet på begravningsplatsen

Vart femte år ska alla gravstenar på våra begravningsplatser kontrolleras så att de är stabila och säkra. Stenar som inte uppfyller kraven måste åtgärdas. Här kan du läsa mer om detta.

Att se över gravstenarna på begravningsplatserna i Helsingborg är ett uppdrag som pågår löpande. Vart femte år ska alla ha kontrollerats, sedan börjar jobbet om igen. De stenar som inte klarar säkerhetskraven stöttas med en påle eller, vid enstaka fall, så läggs stenen ner. Det är dock en tillfällig lösning och det är gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda stenen så att den uppfyller kraven.

Faktorer som spelar in när det gäller gravstenars säkerhet är bland annat om stenen lutar och hur den är förankrad i marken. En gravsten får endast luta ett visst antal grader i förhållande till sin höjd och den ska sitta fast med två rostfria dubbar mellan själva stenen och synlig sockel samt mellan synlig sockel och förankring under jord. Den får inte vara fäst med endast tjärpapp eller lim, vilket är fallet med en del stenar.

Alla gravstenar på begravningsplatserna i Helsingborg testas med tryck- och dragprov som innebär att de ska klara 35 kilos belastning. När en sten inte uppfyller de krav som ställs så stöttas de tillfälligt med en påle eller läggs ner och gravrättsinnehavaren kontaktas.

Om du är gravrättsinnehavare till en grav som är stöttad eller nedlagd och du inte har nåtts av informationen angående detta, vänligen kontakta oss.

Gravstenarna kontrolleras enligt riktlinjer från Centrala Gravvårdskommittén.

Du kan läsa mer om dessa riktlinjer här.

 

Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för besök.