Meny

Retreat och meditation

Svenska kyrkan Helsingborg anordnar flera retreater och meditationer varje år. Här delar vi tystnad och bön och det finns möjlighet till samtal.

Här finns förslag på några av våra kommande tillfällen för retreat och meditation. Fler tillfällen finns löpande i kalendariet. 

Tyvärr är sommarmeditationerna den 27/ samt 10/8 inställda.

Sommarmeditation - inställt

Tyvärr är sommarmeditationerna den 27/ samt 10/8 inställda.

Torsdagar kl. 12.00 – 12.30 i S:ta Maria kyrka, 
Under en halvtimmes tid kan man i tystnad komma och gå som det passar en själv. Unna dig ” att logga ut” mitt på dagen och välj tystnaden i Maria kyrkans lugna tysta kyrkorum. I tystnaden kan vi samla ihop oss och fylla på batterier som behövs laddas. Stänga ute vardagens brus, höra vår innersta röst och ge utrymme till den katalysator tystnaden är för visdom och liv.

Logga ut – tyst Lunchmeditation

Torsdagar kl. 12.00 – 12.30 i S:ta Maria kyrka, Under en halvtimmes tid kan man i tystnad komma och gå som det passar en själv. Unna dig ” att logga ut” mitt på dagen och välj tystnaden i Maria kyrkans lugna tysta kyrkorum. I tystnaden kan vi samla ihop oss och fylla på batterier som behövs laddas. Stänga ute vardagens brus, höra vår innersta röst och ge utrymme till den katalysator tystnaden är för visdom och liv.