En liten brygga vid en sjö eller å. Stora träd i bakgrunden. Trolsk, lummig känsla.
Foto: Robert Jonsson/IKON

Retreat och meditation

Svenska kyrkan Helsingborg anordnar flera retreater och meditationer varje år. Här delar vi tystnad och bön och det finns möjlighet till samtal.

Här finns förslag på några av våra kommande tillfällen för retreat och meditation. Fler tillfällen finns löpande i kalendariet. 

Endagsretreat på Mor Cilla 24/4 Tema - Längtan

Retreat är en möjlighet för stillhet, tystnad och egen reflektion. Kostnad 200 kr (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår). Retreaten genomförs corona-anpassad: max 8 deltagare, enskilda bord vid måltiderna, andakterna firas utomhus, etc. kl. 10.30-17.30. Upplysningar och anmälan senast 19/4 till Astrid Itzigehl, präst tel 042 18 90 34 eller Lis Hamark, diakon tel 042 18 90 68

Logga ut – tyst Lunchmeditation

Torsdagar kl. 12.00 – 12.30 i S:ta Maria kyrka, Under en halvtimmes tid kan man i tystnad komma och gå som det passar en själv. Unna dig ” att logga ut” mitt på dagen och välj tystnaden i Maria kyrkans lugna tysta kyrkorum. I tystnaden kan vi samla ihop oss och fylla på batterier som behövs laddas. Stänga ute vardagens brus, höra vår innersta röst och ge utrymme till den katalysator tystnaden är för visdom och liv.