En brun byggnad med koppatak står på en holme. Runtomkringbyggnaden finns en vallgrav. En bro går över vallgraven. Rikligt med grönska.
Foto: Sandra Kovacs

Renovering av vallgraven vid Helsingborgs krematorium

Under v.32–44 kommer renovering av vallgraven vid Helsingborgs krematorium att utföras.

Helsingborgs krematorium invigdes år 1929 och står på en liten ö omgiven av en vallgrav. Under v. 32–44 kommer renovering av vallgraven att utföras för att återställa dess släntskydd o kantskoning. Samtliga åtgärder kommer att genomföras utan att tömma ner vallgraven och arbetet kommer att utföras i olika etapper under renoveringsperioden. Högre ljud kan förekomma vid till exempel slagning av träspont.

Begravningsceremoni och gravsättning

Under renoveringstiden kommer Krematoriet att hålla ceremonisalarna stängda för begravningsceremonier.

Gravsättning påverkas inte av arbetet.

Att tänka på vid besök

Var uppmärksam på att delar av området under renoveringsperioden är en byggarbetsplats. Undvik att gå nära vallgraven och respektera eventuella avspärrningar.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen via telefon (mån–fre 10.00-12.00): 042 - 18 91 70 eller e-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

Vi ber om överseende och förståelse för eventuella olägenheter som uppkommer under arbetets gång.