Raus kyrka - historik

Sedan medeltiden har Raus kyrka haft sin plats naturskönt nära Råån. Här får du lära dig mer om kyrkans historia.

Raus kyrka byggdes i sin första version i mitten av 1100-talet. Då bestod kyrkan av ett långhus, kor och en halvrund absid. i väster fanns ett lågt, smalt torn. De små fönstren satt högt upp under taket. En fönsternisch finns fortfarande kvar i yttermuren på kyrkans norra sida för den som är intresserad av hur de ursprungliga fönsterbågarna såg ut.

Det fanns två ingångar, en i norr för kvinnor och en i söder för män. Dagens kyrka ser ganska annorlunda ut mot den ursprungliga efter många ombyggnader.

1400-talet

På 1400-talet rev man tornet och förlängde istället långhuset i väster. Det är där orgelläktaren finns idag. Man slog gotiska valv så att innertaket, som tidigare varit platt, nu fick en spetsig utformning. Valven slogs under de befintliga takstolarna som fortfarande finns kvar i original. På valvbågarna målades blomslingor och väggarna fick kalkmålningar med motiv från Bibeln. Vid männens ingång på södersidan byggdes ett vapenhus.

1500-talet

Man fortsatte att renovera kyrkan med inspiration från den gotiska arkitekturen i och med att man bytte ut de rundade fönsterbågarna mot större spetsbågiga. Efter reformationen förstörde man eller målade över kalkmålningarna från seklet innan.

1700-talet

1782 restes den nuvarande klockstapeln intill kyrkan. Den ersatte en tidigare som byggdes 1663. I klockstapeln finns två klockor, Storklockan och Lillklockan. Storklockan är från 1782 och omgjuten 1817. Lillklockan är från 1789 och omgjuten 1881.

1800-talet

På 1840-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Då revs koret, absiden och vapenhuset. Istället byggde man till korsarmar och ett nytt vapenhus i väster. Taket fick kopparplåt. Tidigare var det beklätt med bly.

1900-talet

På 1930-talet ersatte man de gamla kyrkbänkarna till de nuvarande i ek och bytte golv. Dessutom tog man fram några av kalkmålningarna. På 1950-talet tillkom målade glasfönster av Helsingborgskonstnären Hugo Gehlin.

Källor: Studiehäfte om Raus kyrka av Erik Holst och Harry Perborn från 1983.

Curt Persson, Råå.

Svenska kyrkan i Helsingborg av Margareta Forssell.

Lena Persson och Birgitta Wiklund, sommarguider i Raus kyrka.

Besöka kyrkan

Om du vill besöka kyrkan när den är stängd kontakta Raus församlingsexpedition.