Projektkörer

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Vi har bröllop och dop med max 8 deltagare samt begravning med max 20 deltagare. Vi uppdaterar löpande vårt kalendarium med öppettider och händelser.

Gustav Adolfs projektkör träffas på onsdagar kl. 19 på Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39, ca. 10 gånger per termin för att öva inför projekt. Vi varvar våra profana projekt med att sjunga specialskriven mässmusik. Notkunskap krävs samt uppsjungning.
Kontakt:

Sofie Kowalczyk Thore

Svenska kyrkan Helsingborg

Vocalgruppen ”GA Vocal”
Vokalensemble som sjunger i många stämmor, ofta med solist ur ensemblen. Stor körvana krävs.
Kontakt:

Sofie Kowalczyk Thore

Svenska kyrkan Helsingborg

Mia Malmlöv

Svenska kyrkan Helsingborg