Projektkörer

med anledning av pågående pandemi

En del av verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller fortsatta anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas och följer de regler kring maxantal per lokal samt för allmänna sammankomster som gäller.  

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Gustav Adolfs projektkör träffas på onsdagar kl. 19 på Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39, ca. 10 gånger per termin för att öva inför projekt. Vi varvar våra profana projekt med att sjunga specialskriven mässmusik. Notkunskap krävs samt uppsjungning.
Kontakt:

Sofie Kowalczyk Thore

Svenska kyrkan Helsingborg

Vocalgruppen ”GA Vocal”
Vokalensemble som sjunger i många stämmor, ofta med solist ur ensemblen. Stor körvana krävs.
Kontakt:

Sofie Kowalczyk Thore

Svenska kyrkan Helsingborg

Mia Malmlöv

Svenska kyrkan Helsingborg