Pilgrim Helsingborg

Vad är jag tacksam för? Vad är min innersta längtan? Vad vill Gud säga mig? Vi går lugnt. En pilgrim vandrar för att sänka pulsen, inte höja den. Vi går vissa sträckor i tystnad. Vår sinnlighet ökar och vi lyssnar inåt.

med anledning av pågående pandemi

En del av verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller fortsatta anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas och följer de regler kring maxantal per lokal samt för allmänna sammankomster som gäller.  

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Pilgrimsvandringar med Pilgrim Helsingborg 

Ingen anmälan till våra vandringar, om det inte står annat.
Vi stannar hemma om vi inte känner oss friska.
Vi håller avstånd och hjälps åt.
Ta gärna med matsäck, dryck och sittunderlag på de korta vandringarna.

Har du frågor eller idéer kontakta:

Thomas Bengtsson

Thomas Bengtsson

Svenska kyrkan Helsingborg

Filborna församling, Diakon

Onsdag 18 augusti 9:00 till så länge du önskar

Den nationella Walk for future vandringen går mellan Bjärred och Lund den 18 augusti. Vi sluter upp med dem på Solnäs gård i Bjärred och fortsätter tillsammans med dem den 8 km långa vandringen in mot Lunds domkyrkoplats där vi blir mottagna och erbjuds möjlighet att vara med på en ekumenisk gudstjänst inne i Domkyrkan.
Alla tar ansvar för sin egen vandring och alla kostnader men har här möjlighet att göra det tillsammans med andra. 

Läs mer om Walk for future-vandringen här.

Torsdag 19 augusti 17:00-19:30

Vandringsväg: Från och till Raus kyrka, Kyrkvägen 1, kl 17.00–19.30.
Tema: Grön Vandring – om vår inre och yttre hållbarhet.
Pilgrimsledare: Birgitta och Astrid

3-5 september pilgrimsretreat på Mor Cilla i Arild

”Gud, öppna mig för din kärlek och ta mig i din tjänst.”
En helg med tid för vila, omtanke och bön. Program vid anmälan.
Du tar dig på egen hand till och från Arild med buss eller bil.
Vi samlas på fredagen med drop in kl 17-18, kvällsmat kl 18 och sedan introduktion innan vi går in i tystnaden tillsammans.
Avslutning på söndagen efter lunch.
Kostnad: 800 kronor för mat och logi.
Antal: 12 platser med enkelrum och avstånd vid måltider.
Retreatledare: Thomas Bengtsson, diakon och Kristin Knutsson, präst.
Anmälan: Senast fredag 27 augusti till thomas.bengtsson@svenskakyrkan.se. 
Anmälan ska innehålla namn, adress, telefonnummer, uppgifter om närmast anhörig och eventuell specialkost.

 onsdag 8 september till onsdag 22 december 17:00-18:00

En kort pilgrimsvandring från och till Adolfsbergskyrkan, Södra Hunnetorpsvägen 47.
18.00 Taizegudstjänst.
Efteråt enkel fika/frukt och samtal där vi lyssnar och delar tankar om det som berör oss.

Lördag 18 september, 8:00 - 18:00

Senast klockan 8.00 samlas vi vid Skånetrafikens expedition på Knutpunkten och går direkt till Öresundståget som avgår 8.10 till Malmö. Sedan buss 7 till Malmö Ön. Vi vandrar därifrån cirka 9.30 under bron till Bunkeflo Strandkyrka. Vi vandrar och firar Pilgrimsmässa tillsammans med Höllvikens församling och Pilgrim Malmö. Vi fikar efter mässan.
Hemresa med tåg från Malmö C och vi är på Helsingborgs C kl 17.50.
Var och en betalar sin egen resa och har matsäck med sig för hela dagen.
Tema: Grön vandring – inre och yttre hållbarhet i våra liv och i vår värld.
Pilgrimsledare: Erica, Lisbeth, Astrid och Thomas.

Lördag 2 oktober, 10:00-14:00

 Vi vandrar från Elinebergskyrkan till Den Gode Herdens kyrka via Adolfsbergskyrkan.
Tema: Grön vandring – om vår inre och yttre hållbarhet i våra liv och i vår värld.
Pilgrimsledare: Thomas, Cecilia och Michaela.

Lördag 16 oktober, 10:00-14:00

Vandringsleden är ännu inte bestämd.
Tema: Grön vandring – om vår inre och yttre hållbarhet i våra liv och i vår värld.
Pilgrimsledare: Maria och Charlotte.

Lördag 6 november 10:00-14:00

Vi vandrar i långsamhet från och till Pålsjö kapell.
Tema: Allhelgonavandring
Pilgrimsledare: Cecilia och Birgitta.

Lördag 27 november 10:00-14:00

Vi vandrar från Gustaf Adolfs kyrka till Maria kyrka.
Tema: Försoning och framtidstro.
Pilgrimsledare: Maria och Cecilia.

Lördag 11 december 10:00-12:00, adventsvandring för barn och familj

Vi samlas på Solfångaren, Mariehällsvägen, och vandrar barn och familj tillsammans.
Vi går i barnens takt och upptäcker världen på vägen.
Tema: Adventstid
Pilgrimsledare: Michaela och Astrid.
Varma kläder, medtagen fika och något varmt att dricka blir bra.