Pilgrim Helsingborg

Vad är jag tacksam för? Vad är min innersta längtan? Vad vill Gud säga mig? Vi går lugnt. En pilgrim vandrar för att sänka pulsen, inte höja den. Vi går vissa sträckor i tystnad. Vår sinnlighet ökar och vi lyssnar inåt.

Varannan torsdag - kort prova-på-vandring
Vi går ca 60 minuter i långsamt tempo och funderar kring dagens tema. Så avslutar vi tillsammans med att dela tankar från dagens vandring. Om du vill, så stanna gärna på vår middagsbön.
Samling 10:30 i Bönehörnan i Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.
Kl. 12:00 Stilla mässa i kyrkan.
Datum: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december
Pilgrimsledare: Thomas Bengtsson och Birgitta Persson

Lördag 3 oktober kl 10-14
Vi vandrar från och till S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65.
Vandring i Pålsjö Naturreservat.
Tema: Änglar
Pilgrimsledare: Liselott och Pia

Onsdag 14 oktober
Pilgrimsvandring i kvällstid. Tre gånger under hösten kommer pilgrimer vandra från tre kyrkor; från Elinebergskyrkan, Gustaf Adolfs kyrka och Den Gode Herdens kyrka. Vi möts från tre håll i gudstjänsten och samtalar efteråt tillsammans.
Alla går kl 17.00 från sin respektive kyrka.

Tema: Tacksamhet

Klockan 18.00 Taizegudstjänst i Adolfsbergskyrkan. Efter gudstjänsten delar vi som vill tankar om tro och liv på olika sätt. Vi avslutar senast 19.30.
Man kan vara med på allt eller valda delar, så klart. Ingen föranmälan behövs.
Vi följer gällande regler och riktlinjer från myndigheter.

Lördag 17 oktober kl 10-14
Vi vandrar från Den gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7, till Bruces skog och åter till kyrkan.
Tema: Trons kraft
Pilgrimsledare: Cecilia och Birgitta och Thomas

Lördag 31 oktober kl 10-14
Vandring från Pålsjö kapell, Senderödsvägen, och åter till kapellet.                      
Tema: Allhelgonatid
Pilgrimsledare: Cecilia och Liselott

Onsdag 11 november
Pilgrimsvandring i kvällstid. Tre gånger under hösten kommer pilgrimer vandra från tre kyrkor; från Elinebergskyrkan, Gustaf Adolfs kyrka och Den Gode Herdens kyrka. Vi möts från tre håll i gudstjänsten och samtalar efteråt tillsammans.
Alla går kl 17.00 från sin respektive kyrka.

Tema: Livsgnista

Klockan 18.00 Taizegudstjänst i Adolfsbergskyrkan. Efter gudstjänsten delar vi som vill tankar om tro och liv på olika sätt. Vi avslutar senast 19.30.
Man kan vara med på allt eller valda delar, så klart. Ingen föranmälan behövs.
Vi följer gällande regler och riktlinjer från myndigheter.

Lördag 14 nov kl 10-14
Vandring från Adolfsbergskyrkan, Södra Hunnetorpsvägen 47, till Elinebergskyrkan.
Tema: Vad väntar vi på?
Pilgrimsledare: Astrid och Pia

Lördag 28 nov kl 10-14
Vi vandrar från Sankta Maria kyrka, Mariagatan 8, till Den Gode Herdens kyrka.
Pilgrimsledare: Thomas och Liselott
Tema: Längtan

Lördag 12 dec kl 10-12 PROVA PÅ-vandring
Vi vandrar från Gustaf Adolfs kyrka, Carl Krooks gata 36, tillbaka till kyrkan.
Tema: Pilgrimsnycklarna
Pilgrimsledare: Cecilia och Birgitta och Pia

Lördag 9 januari 2021 kl 10-14
Vi vandrar från Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7, till Adolfsbergskyrkan.
Tema: Omstart
Pilgrimsledare: Thomas och Birgitta och Pia

Ta alltid med:
vädertåliga kläder, något att sitta på, bra skor, dryck och matsäck.
Egen biljett till Skånetrafiken. Ingen annan kostnad.

Ingen anmälan, men kontakta gärna diakon och pilgrimsledare Thomas Bengtsson på tel. 18 90 71 eller thomas.bengtsson@svenskakyrkan.se