Personuppgifter i Svenska kyrkan Helsingborg

Din personliga integritet är viktig för oss och vi behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vill du veta vilka personppgifter som finns om dig kontakta vårt dataskyddsombud.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, vilket innebär att vi hanterar många personuppgifter. Det gäller både personer som är medlemmar och personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Exempel på när Svenska kyrkan Helsingborg behandlar personuppgifter är i våra register och för dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vid behov behandlar vi även anhörigas personuppgifter, till exempel när det gäller vårdnadshavare till barn som är medlemmar i Svenska kyrkan Helsingborg och anhöriga till personer som ska begravas.

Vi har också många verksamheter där vi behandlar olika typer av personuppgifter, till exempel barnverksamhet, vuxengrupper, körer, ungdomsgrupper med mera.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter och om vad som räknas som en personuppgift.

Personuppgifter inom begravningsverksamheten

I Svenska kyrkan Helsingborg hanterar Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning  personuppgifter i samband med administration kring gravrätter samt bokning av begravningsceremonier och gravsättning. Kyrkogårdsförvaltningen hanterar också personuppgifter i samband med kundkontakter till exempel vid beställningar av skötsel och plantering på gravplatser. Hanteringen grundar sig i vissa fall på vår rättsliga förpliktelse, i vissa fall på att vi ingår avtal med er.

Dataskyddsombud

Vill du veta vilka personuppgifter som finns om dig inom Svenska kyrkan Helsingborg, kan du skriftligt kontakta vårt dataskyddsombud på helsingborg.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se