Ny församlingsherde till Gustav Adolfs församling

Från den 1 januari hälsar vi Sofija Pedersen Videke välkommen som ny församlingsherde i Gustav Adolfs församling. Det beslutades vid kyrkorådets möte onsdagen 19 december.

Sofija har varit anställd som präst med ansvar för vuxenverksamhet i Gustav Adolfs församling sedan juni 2014. Hennes erfarenhet av församlingen är dock betydligt längre då hon varit församlingsbo under ungdomsåren. Hon började som körsångare, har jobbat som extravaktmästare och varit förtroendevald. Under mer än halva sitt liv har hon firat gudstjänst här och är därför väl bekant med församlingen.