Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon: +46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ny ekonomibyggnad klar för inflyttning

Nu är den nya ekonomibyggnaden vid Raus kyrka klar. Garage, verkstad, tvätthall och laddningsstation i ett.

Christer Chalmenborg, kyrkogårdsmästare på Raus och Råå kyrkogårdar visar runt och berättar om den nya byggnaden som förbättrar personalens arbetsmiljö, minskar slitaget på den gamla korsvirkeslängan och producerar sin egen el.

- Anledningen till att vi har byggt detta är för att vi ska få ändamålsenliga lokaler för det jobb vi ska utföra här. Huset är också anpassat för att kyrkogården behöver utökas i framtiden, berättar Christer Chalmenborg.

Tidigare har maskinparken fått trängas i två små utrymmen i den gamla korsvirkeslängan, som med sitt halmtak inte är en optimal lokal ur brandsäkerhetssynpunkt. Där fanns heller inga möjligheter till tvätt utan det fick ske på gården. I den nya byggnaden finns en ordentlig tvätthall med oljeavskiljare.

Placeringen av ekonomibyggnaden har väckt frågor hos några församlingsbor. Det fanns två möjliga platser på kyrkans mark där huset hade kunnat byggas. Den ena är den befintliga parkeringen vid Kyrkvägen. Den andra är där byggnaden nu står. Resten av marken är klassad som begravningsmark och får inte bebyggas. Mittemot korsvirkeslängan bedömdes vara den bästa platsen för att få byggnaden att smälta in så mycket som möjligt i omgivningen. Dessutom har det tidigare legat flera byggnader här.

- De brann ner på 70-talet, men det fanns olika korsvirkeslängor och ladugårdar i anslutning till den korsvirkeslänga som finns kvar i dag, berättar Christer Chalmenborg.

Eftersom marken är en fornlämning gjordes det också en arkeologisk undersökning i samband med att bygget startade. Syftet med det var att dokumentera eventuella fornlämningar. För den som vill veta mer om den arkeologiska undersökningen så finns den att ladda ner här.

Den nya ekonomibyggnaden har fått ett modernt utseende, men med vissa klassiska kännetecken, som falu rödfärg, för att passa in med de befintliga husen. Helt modern är dock energiförsörjningen med solpaneler på det sluttande zinktaket.

- Solpanelerna försörjer ekonomibyggnaden, kyrkan och skolhuset med ström. Det är roligt och miljövänligt, säger Christer Chalmenborg.

Josefine Sjöqvist