Foto: Pixabay

Musikundervisning

I Svenska kyrkan Helsingborg finns möjlighet till undervisning i sång, orgel och piano, notläsning och musikteori.

Det kan förekomma kö till sång- och pianoundervisningen.
För anmälan och för att ställa dig i kö kontakta:
studierektor John Perry: john.perry@svenskakyrkan.se

Kyrkans musikundervisning riktar sig till både barn och vuxna och den uttalade målsättningen är att främja kyrkomusiken, körsången och att skapa intresse för att spela orgel.

Det innebär att den som blir antagen till pianoundervisning även ges möjlighet att bekanta sig med orgeln.

Som en del i musikundervisningen finns det möjligheter att framträda i olika sammanhang, bland annat under gudstjänster och på äldreboenden.

För undervisning i sång och piano är det ett krav att du är aktiv i någon av Svenska kyrkan Helsingborgs körer eller motsvarande kyrkligt sammanhang.

Från och med hösten 2023 är undervisningen avgiftsfri.

Lärare

Sång

Lärare: Maria Lafveskans, Annika Fransson och Catharina Kynaston.
Undervisningen sker både enskilt och i grupp.

Piano

Lärare: Beniko Seki Almgren, Nils-Erik Rosdahl samt musiker från Svenska kyrkan Helsingborg.

Orgel

Lärare: Nils Tykesson, Sven-Inge Håkansson samt musiker från Svenska kyrkan Helsingborg.
Orgelundervisningen sker delvis i samarbete med Sundsgårdens folkhögskola för elever som har ambitionen att utbilda sig till kyrkomusiker.

Notläsning och musikteori

Lärare: John Perry.
Undervisningen riktar sig i första hand till aktiva sångare i kyrkans körer, men även andra intresserade kan komma i fråga. 
Undervisningen sker i nivåindelade grupper.