Foto: Pixabay

Musikundervisning

I Svenska kyrkan Helsingborg finns möjlighet till undervisning i sång, orgel och piano, notläsning och musikteori.

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller ytterliggare anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas. Utifrån rådande omständigheter är vår plan att från den 1 september se över möjligheten att utöka antalet platser i våra lokaler. 

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Det kan förekomma kö till sång- och pianoundervisningen.
För anmälan och för att ställa dig i kö kontakta:
studierektor John Perry: john.perry@svenskakyrkan.se

Kyrkans musikundervisning riktar sig till både barn och vuxna och den uttalade målsättningen är att främja kyrkomusiken, körsången och att skapa intresse för att spela orgel.

Det innebär bl.a. att även den som blir antagen till pianoundervisning ges möjlighet att bekanta sig med orgeln, även om den huvudsakliga undervisningen naturligtvis sker på piano.

Som en del i musikundervisningen finns det möjligheter att framträda i olika sammanhang, bland annat under gudstjänster och på äldreboenden.

För undervisning i sång är det ett krav att du är med i någon av Svenska kyrkan Helsingborgs körer.

Lärare

Sång

Lärare: Maria Lafveskans, Annika Fransson och Catharina Kynaston.
Kostnad från hösten 2021: 800 kronor/termin.
Ett krav är att du är medlem i någon av Svenska kyrkan Helsingborgs körer. . Är du medlem i någon av våra barnkörer är det avgiftsfritt upp till och med 12 års ålder.
Undervisningen sker både enskilt och i grupp.

Piano

Lärare: Beniko Seki Almgren, Nils-Erik Rosdahl samt musiker från Svenska kyrkan Helsingborg.
Kostnad från hösten 2021: 1100 kronor/termin.

Orgel

Lärare: Nils Tykesson samt fler musiker från Svenska kyrkan Helsingborg.
Orgelundervisningen sker delvis i samarbete med Sundsgårdens folkhögskola för elever som har ambitionen att utbilda sig till kyrkomusiker.
Kostnad från hösten 2021: 1100 kronor/termin.

Notäsning och musikteori

Lärare: John Perry.
Undervisningen riktar sig i första hand till aktiva sångare i kyrkans körer, men även andra intresserade kan komma i fråga. 
Kostnad från hösten 2021: 800 kronor/termin.
Undervisningen sker i nivåindelade grupper.