Foto: Pixabay

Musikundervisning

I Svenska kyrkan Helsingborg finns möjlighet till undervisning i sång, orgel och piano, notläsning och musikteori.

Det kan förekomma kö till sång- och pianoundervisningen.
För anmälan och för att ställa dig i kö kontakta:
studierektor John Perry: john.perry@svenskakyrkan.se

Kyrkans musikundervisning riktar sig till både barn och vuxna och den uttalade målsättningen är att främja kyrkomusiken, körsången och att skapa intresse för att spela orgel.

Det innebär bl.a. att även den som blir antagen till pianoundervisning ges möjlighet att bekanta sig med orgeln, även om den huvudsakliga undervisningen naturligtvis sker på piano.

Som en del i musikundervisningen finns det möjligheter att framträda i olika sammanhang, bland annat under gudstjänster och på äldreboenden.

För undervisning i sång är det ett krav att du är med i någon av Svenska kyrkan Helsingborgs körer.

Lärare

Sång

Lärare: Maria Lafveskans, Annika Fransson och Catharina Kynaston.
Kostnad: 800 kronor/termin.
Ett krav är att du är medlem i någon av Svenska kyrkan Helsingborgs körer. . Är du medlem i någon av våra barnkörer är det avgiftsfritt upp till och med 12 års ålder.
Undervisningen sker både enskilt och i grupp.

Piano

Lärare: Beniko Seki Almgren, Nils-Erik Rosdahl samt musiker från Svenska kyrkan Helsingborg.
Kostnad: 1100 kronor/termin.

Orgel

Lärare: Nils Tykesson samt fler musiker från Svenska kyrkan Helsingborg.
Orgelundervisningen sker delvis i samarbete med Sundsgårdens folkhögskola för elever som har ambitionen att utbilda sig till kyrkomusiker.
Orgelnundervisningen är för närvarande avgiftsfri.

Notäsning och musikteori

Lärare: John Perry.
Undervisningen riktar sig i första hand till aktiva sångare i kyrkans körer, men även andra intresserade kan komma i fråga. 
Kostnad: 800 kronor/termin.
Undervisningen sker i nivåindelade grupper.