Foto: Helena Flodin

Minnesplats

Minnesplatsen på Gamla kyrkogården är en plats för att minnas avlidna gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet. 

Smyckning samt skötsel

Vid minnesplatsen finns det en gemensam utsedd plats där anhöriga får sätta snittblommar samt ljus. 

På utvalda pelare kan en bricka med den avlidnes namn sättas upp. Den tillhandahålls och monteras av kyrkogårdsförvaltningen tilll självkostnadspris. 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för platsens underhåll och skötsel. 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA GÄRNA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
Mejl: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för besök.