Foto: Åsa Svanberg

Minnesplats

Minnesplatsen på Gamla kyrkogården är en plats för att minnas gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet. 

Smyckning samt skötsel

Vid minnesplatsen finns det en gemensam utsedd plats där anhöriga kan sätta lösa blommor samt ljus. 

På utvalda pelare kan en bricka med den avlidnes namn sättas upp. Den tillhandahålls och monteras av kyrkogårdsförvaltningen tilll självkostnadspris. 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för platsens underhåll och skötsel.