Ett stort vattenspel uppbyggt av natursten. I bakgrunden stora gröna träd samt plats för smyckning med snittblommor och värmeljus.
Foto: Sandra Kovacs

Minneslund

Önskar man som anhörig en minnesplats att gå till men inte förbinda sig till skötsel eller underhåll är gravsättning i minneslund ett bra alternativ.

Inom Helsingborgs pastorat finns minneslundar på Pålsjö kyrkogård, Krematoriets begravningsplats, Nya kyrkogården, Råå kyrkogård samt Raus kyrkogård. 

Gravsättning

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick vilket innebär att man som anhörig inte har möjlighet att nära vid gravsättning. När askan är gravsatt sänder kyrkogårdsförvaltningen ett Minneskort om att gravsättningen ägt rum samt när.

Under vinterhalvåret kan man ibland behöva vänta med att gravsätta tills eventuell tjäle släpper.

Smyckning samt skötsel

Vid minneslundarna finns det en gemensam utsedd plats där anhöriga får sätta snittblommar samt ljus. Kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för platsens underhåll och skötsel.

Läs mer om olika gravskick här:

För mer information KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för besök.