Ett stort vattenspel uppbyggt av natursten. I bakgrunden stora gröna träd samt plats för smyckning med snittblommor och värmeljus.
Foto: Sandra Kovacs

Minneslund

En minneslund är en gemensam och anonym gravplats som sköts utan kostnader för dem som har anhöriga gravsatta där.

Inom Helsingborgs pastorat finns minneslundar på Pålsjö kyrkogård, Krematoriets begravningsplats, Nya kyrkogården, Råå kyrkogård samt Raus kyrkogård. 

Gravsättning

Minneslunden är ett helt anonymt gravskick vilket innebär att man som anhörig inte har rätt att nära vid gravsättning. När askan är gravsatt sänder kyrkogårdsförvaltningen ett minneskort om att gravsättning har skett.

Under vinterhalvåret kan man ibland behöva vänta med att gravsätta tills eventuell tjäle släpper.

Smyckning samt skötsel

Vid minneslundarna finns det en gemensam utsedd plats där anhöriga får sätta snittblommor samt ljus. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för platsens underhåll och skötsel som täcks av den obligatoriska begravningsavgiften. 

Information om ytterligare gravskick

Minnesplats

Minnesplatsen på Gamla kyrkogården är en plats för att minnas gravsatta på annan plats, i ett annat land eller i havet.