Maxantal i Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler

Här finns maxantalet beräknat för Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler enligt myndigheternas regler och bestämmelser. Restriktioner som regeringen beslutar om kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vilket innebär vissa begränsningar beroende på lokalens, områdets eller utrymmets förutsättningar då det fortsatt är mycket viktigt att undvika trängsel och att följa de allmänna råden. Siffrorna gäller vid anvisad plats och är exklusive personal.

Max antal personer i lokalerna:

Gustav Adofs kyrka - 48 personer (plus 2 på läktaren)
Gustav Adolfs församlingshem - 24 personer
Den Gode Herdens kyrka - 35 personer
Den Gode Herdens kyrkas - församlingssal 35 personer
S:t Olofskyrkan - 30 personer
S:t Olofs församlingshem - 24 personer
Allhelgonakyrkan - 50 personer
Stora salen Raus församlingsgård – 32 personer
Raus kyrka - 50 personer
Skolhuset - 24 personer (12 i varje rum)
S:ta Maria kyrka - 119 personer
Maria församlingshus, Stora salen - 36 personer
S:ta Anna kyrka - 50 personer
S:ta Anna, församlingssalen - 24 personer
S:ta Anna, Kyrktorget - 15 personer
Solfångaren, församlingssalen - 14 personer
Adolfsbergskyrkan - 30 personer
Adolfsbergs församlingssal - 12 personer
S:t Andreas kyrka - 24 personer
Elinebergskyrkan - 30 personer
Elineberg församlingshem - 10 personer

Begravningskapell:  

Krematoriet lilla salen - 20 personer
Krematoriet stora salen - 36 personer
Nya kapell - 20 personer
Pålsjö kapell - 20 personer (40 personer från 23 augusti)
Råå kapell - 20 personer
Ceremonihallen - 20 personer (40 personer från 23 augusti)

Mer information om vad som gäller begravningar hittar du här

 

Detta enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskild begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19. Läs mer här.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendation till regeringen att avveckla restriktioner enligt steg 4 i regeringens plan går till beslut tas maxantal inomhus och utomhus för sammankomster bort från den 29/9.