Livsförändrande utbildning för kvinnor i Etiopien

Svenska kyrkan Helsingborg ger stöd åt en hel del internationella projekt. I Etiopien får bland annat unga kvinnor möjlighet att studera teologi. Initiativtagare och ambassadör är Tomas Andersson som till vardags är ekonomichef inom pastoratet.

-Vi har lika mycket att hämta och lära som de.

Att det är ett projekt som ligger Tomas varmt om hjärtat går inte att ta miste på.  För 100 000 kronor årligen ser Svenska kyrkan Helsingborg till att ett antal unga etiopiska kvinnor får möjlighet att studera på Ethiopian Graduate School of Theology, EGST i Addis Ababa.

- Kvinnorna har redan en akademisk examen och är mycket begåvade och drivna. Utbildningen är till för att ytterligare stärka deras kompetens och bli en god kraft i det etiopiska samhället, säger Tomas Andersson.

Stipendiaterna kommer från hela Etiopien och gemensamt för dem är att de saknar möjligheter att själva bekosta studierna.  Vissa hjälper man med allt - boende, mat och studieavgift, andra med delar av kostnaden. Samtliga studerar ämnen relaterade till teologi.

Foto: Tea Kemppainen

Projektet ger kvinnorna möjlighet att komma vidare, skaffa sig jobb, några väljer också att studera vidare. 

- Stödet vi ger är blygsamt men betyder oerhört mycket och är väldigt uppskattat. 

Tomas Andersson har lång erfarenhet av högskolan i Addis Ababa. I början av 2000-talet arbetade han på EGST både som föreläsare och lärare. Att komma hem till Sverige igen var inte lätt.

- Det var inte lätt att åter ta till sig de värderingar och prioriteringar som man omges av i ett materiellt sett rikt land. Den ytligt sett största skillnaden, den materiella, är kanske trots allt inte den största skillnaden.

- I Etiopien är folk oerhört duktiga på relationer, och på kommunikation.  Jag tror vi måste inse att vi har lika mycket att hämta och lära av dem. I Etiopien är fattigdomen stor - ändå finns det en väldig lycka och livskvalitet. Där är det inte det materiella som är status. Det handlar om anständighetskrav.

Tomas pratar om ett mycket stolt folk som aldrig varit kolonialiserat. Ödmjuka. 

- Och mer ödmjuk är nog det jag själv blivit. Jag tyckare att vi här i vår del av världen borde vara mer tacksamma, säger Tomas. 

Själv är han oerhört glad över att få vara en del av projektet.  Inte minst att få följa projektet på plats – och se resultatet.  Bygga relationer och att få fler att intressera sig för satsningen är hans mål.  Inte minst inom den egna organisationen, Helsingborgs pastorat. 

-Jag hoppas kunna smitta fler. Drömmen är att vi ska kunna få igång någon form av utbyte mellan eleverna i Addis Ababa och församlingarna här.  Det borde vara oerhört intressant för exempelvis någon av våra präster att ha utbyte med någon av de teologistuderande där. 

Projektet har pågått sedan 2016 och sett till vad pastoratet i helhet delar ut till olika projekt handlar det om en procent av kyrkoavgiften som våra internationella satsningar på mission och diakoni får. 

- En blygsam summa som gör stor nytta, men en viktig markering att vi är en del av den världsvida kyrkan.

- En stor del av min roll är att vara ambassadör för våra Etiopienprojekt, fortsätter Tomas. Att tala om vikten av Hope for children och våra andra projekt när jag är ute pratar med banker och andra.

Trots att satsningen är relativt blygsam rent ekonomiskt, så tycker Tomas Andersson att Svenska kyrkan Helsingborg är något av ett föredöme. 

-Man har visat att vi ska göra den här slags satsningar och jag har av min arbetsgivare fått ett tacksamt utrymme i min tjänst att arbeta med frågorna. 

Tomas Andersson uppskattar att få jobba praktiskt med projektet, men skolledningen väljer själva vilka som ska erbjudas möjligheten att studera och vad de behöver hjälp med.

Det liksom kyrkans övriga projekt är livsförändrande och följer den missionstanke som så väl beskrivs i evangelierna.

/Tea Kemppainen