Moln och en blå himmel och solen lyser genom molnen uppåt.

Leva vidare

Att leva vidare då ens livskamrat dött är svårt. I sorgen kan det vara skönt att få dela det man har upplevt och känner med andra som är i en liknande situation.

För de som mist en livskamrat nyligen går det från församlingarna en inbjudan att
finnas med i en Leva-vidare-grupp. Änkor och änkemän träffas vid fem tillfällen för att prata tillsammans med andra. En präst och diakon finns med vid varje tillfälle som samtalsledare. Grupperna startar 2 gånger om året och följer en  samtalsmodell med olika tema varje gång.

Även för unga vuxna finns en  sorgegrupp i Helsingborg för de som har mist en
närstående.

 

Gustav Adolfs församling - Södergatan 39
Tid: Onsdagar, kl. 16.30 – 18.00, med start 5/2
Kontakt: Carina Sandman Andersson 042 - 18 90 67,
carina.sandmanandersson@svenskakyrkan.se

Raus församling och filborna församling - Den Gode Herdens kyrka
Tid: 27/10, Blåkullagatan 7
Kontakt: Margareta Holmström 042-18 90 69

Maria församling , Södra Storgatan 22
Tid: 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5
Kontakt: Anette Wiklund tel. 042-18 90 64, Inga-Lill Karlsson tel. 042-18 90 27

För att komma i kontakt med Sorgegruppen för unga vuxna, kontakta
vår Campuspräst Jessica G. Nordqvist 042-18 90 45