Moln och en blå himmel och solen lyser genom molnen uppåt.

Leva vidare

Att leva vidare då ens livskamrat dött är svårt. I sorgen kan det vara skönt att få dela det man har upplevt och känner med andra som är i en liknande situation.

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Vi har bröllop och dop med max 8 deltagare samt begravning med max 20 deltagare. Vi uppdaterar löpande vårt kalendarium med öppettider och händelser.

För de som mist en livskamrat nyligen går det från församlingarna en inbjudan att
finnas med i en Leva-vidare-grupp. Änkor och änkemän träffas vid fem tillfällen för att prata tillsammans med andra. En präst och diakon finns med vid varje tillfälle som samtalsledare. Grupperna startar 2 gånger om året och följer en  samtalsmodell med olika tema varje gång.

Även för unga vuxna finns en  sorgegrupp i Helsingborg för de som har mist en
närstående.

 

Gustav Adolfs församling - Södergatan 39
Tid: Onsdagar, kl. 16.30 – 18.00, med start 5/2
Kontakt: Carina Sandman Andersson 042 - 18 90 67,
carina.sandmanandersson@svenskakyrkan.se

Raus församling och filborna församling - Den Gode Herdens kyrka
Tid: 27/10, Blåkullagatan 7
Kontakt: Margareta Holmström 042-18 90 69

Maria församling , Södra Storgatan 22
Tid: 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5
Kontakt: Anette Wiklund tel. 042-18 90 64, Inga-Lill Karlsson tel. 042-18 90 27

För att komma i kontakt med Sorgegruppen för unga vuxna, kontakta
vår Campuspräst Jessica G. Nordqvist 042-18 90 45