Moln och en blå himmel och solen lyser genom molnen uppåt.

Leva vidare

Att leva vidare då en närstående dött är svårt. I sorgen kan det kännas bra att få dela det man har upplevt med andra som är i en liknande situation.

Varje människas sorg är unik, men när man drabbas kan det vara till stor hjälp att upptäcka likheter och skillnader i andras berättelser och att få dela sin egen upplevelse. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma vidare i sorgen. 

För dig som mist en närstående finns det möjlighet att vara med i en Leva-vidare-grupp. Vi träffas vid fem tillfällen för att samtala tillsammans. En präst och diakon finns med vid varje tillfälle som samtalsledare. 

Vill du vara med i en leva vidare-grupp eller har frågor, välkommen att 
kontakta: