Moln och en blå himmel och solen lyser genom molnen uppåt.

Leva vidare

Att leva vidare då ens livskamrat dött är svårt. I sorgen kan det kännas bra att få dela det man har upplevt med andra som är i en liknande situation.

Varje människas sorg är unik, men när man drabbas kan det vara till stor hjälp att upptäcka likheter och skillnader i andras berättelser och att få dela sin egen upplevelse. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att komma vidare i sorgen. 

För dig som mist en livskamrat nyligen finns det möjlighet att finnas med i en Leva-vidare-grupp. Vi träffas vid fem tillfällen för att prata tillsammans med andra. En präst och diakon finns med vid varje tillfälle som samtalsledare. 

Grupperna startar 3 gånger om året och följer en samtalsmodell med olika tema varje gång. 

 

Filborna församling
Kontakt: Thomas Bengtsson 042-18 90 71
thomas.bengtsson@svenskakyrkan.se

Gustav Adolfs församling - Södergatan 39
Kontakt: Maria Granetoft 042 - 18 90 66,
maria.granetoft@svenskakyrkan.se

Raus församling 
Kontakt: Lis Hamark 042-18 90 62

Maria församling , Södra Storgatan 22
Kontakt: Anette Wiklund tel. 042-18 90 64, Inga-Lill Karlsson tel. 042-18 90 27

Även för unga vuxna som mist en närstående finns en sorgegrupp i Helsingborg. Gruppen träffas 4 gånger i november och december. Träffarna sker på sen eftermiddagstid.

Kontakt:Jessica Nordqvist, studentpräst
042-18 90 45
jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se