En ung kvinna drömmer sig bort vid ett bord. framför henne ligger en lärobok och en karta.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Lektioner i svenska för asylsökande

Måndag - fredag kl. 8.30 - 12.00 i Den Gode herdens kyrka. I samverkan med Sundsgårdens folkhögskola. Från 9 januari - 9 juni 2023.