Ett blad i form av ett hjärta sitter uppsatt på en pinne. Ett stort grönt blad är i bakgrunden.
Foto: Pixabay

Lekmannakår

Vi samlas till engagemang och ansvarstagande i kyrkan, främjar kristen gemenskap samt fördjupar kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv.

I Raus församling i Svenska kyrkan Helsingborg finns en lekmannakår som har regelbundna träffar med program. En del av kårens medlemmar ansvarar för att ordna kyrkkaffe efter högmässorna samt är gudstjänstvärdar.

Svenska kyrkans lekmannaförbund vill i vårt arbete för vår kyrka och i samhället verka för att vi aldrig glömmer vår medmänniska. Vi vill i allt vad vi företar oss vara goda medmänniskor och förmedla det kristna livets och gemenskapens välsignelse till dem vi möter. Detta vill vi ta med oss  där vi finns och verkar, i och utanför kyrkan. 

Program hösten 2019

Måndag 16 september kl 18.30 ”Att tjäna Gud i ord och handling” Emma Cotterill, Frälsningsarmen.Om Frälsningarmén i Helsingborg och om arbetet mot trafficking i Helsingborg och nationellt.

Lördag 12 oktober kl 15.00 ”En eftermiddag som gör skillnad” Kafferep med hembakade kakor, lotterier, information om Abrigo och trevlig samvaro. Vi avslutar eftermiddagen med musikgudstjänst i Allhelgonakyrkan. Alla intäkter denna eftermiddag tillfaller Abrigo Rainha Silvia, ett hem utsatta mödrar och deras barn i Rio de Janeiro, Brasilien.

Måndag 21 oktober kl 18.30 ”Från evergreen till schlager”Göran Brontz, dragspel. Vi får lyssna till ett varierat och medryckande program med många låtar som vi känner igen.

Måndag 4 november kl 18.30 Raus ”Kyrkliga textilier” Vad är bakgrunden till användningen av kyrkliga textilier? Till vad används de? Vad betyder färgerna? Vi får se prov på församlingens rika texilskatt. Enkel fika serveras.

Måndag 11 november kl 18.30 ”Kyrkligt silver” Vilka användningsområden finns idag och har funnits i historien? Vi har letat i gömmorna och hittat sällan visade föremål. Enkel fika serveras.

Måndag 18 november kl 18.30 ”Blommorna i kyrkan” Hur gammal är traditionen med altarblommor och var kommer den ifrån? Vad innebär den? Är det en hållbar tradition i vår tid? Enkel fika serveras.

Måndag 16 december kl 18.00 Julfest. Traditionell julfest för förenings medlemmar. Separat inbjudan kommer.

Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25

Pris: 30 kr
Kontakt: Magnus Wittgren, 0725-35 10 80

Bli medlem

Den som vill kan bli medlem genom att betala årsavgiften på 100 kronor till kassören eller sätta in pengarna på lekmannakårens konto i Swedbank: Clearing-nr 8214-9 konto-nr: 944 379 546-4.
Glöm inte märka insättningen med ditt namn. 

KONTAKT

Magnus Wittgren, ordförande, 0730- 24 59 77.
Mail: lekmaniraus@hotmail.com