Ett blad i form av ett hjärta sitter uppsatt på en pinne. Ett stort grönt blad är i bakgrunden.
Foto: Pixabay

Lekmannakår

Vi samlas till engagemang och ansvarstagande i kyrkan, främjar kristen gemenskap samt fördjupar kunskapen om den kristna tron och kyrkans liv.

I Raus församling i Svenska kyrkan Helsingborg finns en lekmannakår som har regelbundna träffar med program. En del av kårens medlemmar ansvarar för att ordna kyrkkaffe efter högmässorna samt är gudstjänstvärdar.

Svenska kyrkans lekmannaförbund vill i vårt arbete för vår kyrka och i samhället verka för att vi aldrig glömmer vår medmänniska. Vi vill i allt vad vi företar oss vara goda medmänniskor och förmedla det kristna livets och gemenskapens välsignelse till dem vi möter. Detta vill vi ta med oss  där vi finns och verkar, i och utanför kyrkan. 

Bli medlem

Den som vill kan bli medlem genom att betala årsavgiften på 100 kronor till kassören eller sätta in pengarna på lekmannakårens konto i Swedbank: Clearing-nr 8214-9 konto-nr: 944 379 546-4.
Glöm inte märka insättningen med ditt namn. 

KONTAKT

Magnus Wittgren, ordförande, 0730- 24 59 77.
Mail: lekmaniraus@hotmail.com