Blanketter/information

Här finns länkar, blanketter och informationsblad samlat. Det går också bra att kontakta oss så skickar vi materialet till dig.

Informationsskriften - Om begravning

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Den vänder sig till alla intresserade, oavsett trosinriktning.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition

Telefon:  042 - 18 91 70.   Telefontid vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se