Kyrkokörer

Mariakören hör till S:ta Maria kyrka och sjunger på såväl gudstjänster som konserter. Kören består av cirka 45 sångare. Repertoaren är blandad och spänner över allt från medeltid till nyskrivet. 

Under 2022 uruppfördes Matteuspassionen av den svenska tonsättaren Fredrik Sixten.

Repetitioner måndagar, klockan 18:30-21:20.

Kontakt:

S:ta Anna kyrkokör är en blandad kör med c:a 30 medlemmar. Kören sjunger allt från Bach till moderna visor och sånger. Viss notläsningskunskap önskvärd. Kören repeterar i S:ta Anna kyrka tisdagar kl. 18.30-20.30.

Kontakta körledaren för provsjungning!

Kontakt:

Gustav Adolfs kyrkokör är en traditionell kyrkokör som övar på onsdagar kl. 18.30-20.30 i Adolfsbergskyrkan Södra Hunnetorpsvägen 47.
Kontakt: