Kyrkokörer

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller ytterliggare anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas. Utifrån rådande omständigheter är vår plan att från den 1 september se över möjligheten att utöka antalet platser i våra lokaler. 

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Maria kyrkokör sjunger regelbundet vid högmässorna i S:ta Maria kyrka. Kören har en bred, spännande och internationellt skiftande repertoar, som spänner från gregoriansk sång och polyfoniska motetter, till de romantiska, moderna och avantgardistiska genrerna. Kören arbetar frekvent med Maria Brass kvartett, och andra instrumentala grupper. Kören gör dessutom regelbundna internationella turnéer och kommer att resa till Berlin under 2017. Under det kommande året sjunger Maria kyrkokör verk av Händel, Mozart, Olsson, Sixten och Gorecki, bland många andra tonsättare.

Provsjungning.

Kontakt:

George Chittenden

George Chittenden

Svenska kyrkan Helsingborg

Kyrkomusiker, Maria församling

Vox Maria är en avancerad kammarkör bestående av tjugofyra sångare. Kören är baserad i S:ta Maria kyrka. Förutom Mariakyrkans ordinarie kyrkokör, blir det Vox Maria som medverkar på högmässorna på de stora helgdagarna, cirka fyra gånger per termin. Kören övar en gång per månad, på onsdagkvällar. Kören sjunger en spännande och skiftande internationell repertoar, som spänner från gregoriansk sång och polyfoniska motetter, till romantisk, modern och avantgardistisk musik: generellt kommer körens repertoar att ligga på en avancerad nivå. På grund av detta krävs mycket god notläsningförmåga.

Provsjungning

Kontakt:

George Chittenden

George Chittenden

Svenska kyrkan Helsingborg

Kyrkomusiker, Maria församling

S:ta Anna kyrkokör är en blandad kör med c:a 30 medlemmar. Kören sjunger allt från Bach till moderna visor och sånger. Viss notläsningskunskap önskvärd. Kören repeterar i S:ta Anna kyrka tisdagar kl. 18.30-20.30.

Kontakta körledaren för provsjungning!

Kontakt:

Boel Videke

Svenska kyrkan Helsingborg

Gustav Adolfs kyrkokör är en traditionell kyrkokör som övar på tisdagar kl. 18.30 på Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39.
Kontakt:

Sofie Kowalczyk Thore

Svenska kyrkan Helsingborg

Filborna Vokalensemble övar onsdagar kl. 19.00 - 21.30 i Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.  Helsingborgs Vokalensemble är en damkör som sjunger på gudstjänster i Den Gode Herdens kyrka minst en  gång i månaden.
Vid  större högtidsdagar deltar hela kören med sång, men vid övriga gudstjänster är kören  uppdelad i mindre sånggrupper. För att delta i kören krävs medlemskap i Helsingborgs Vokalensemble.
Kontakt:

Marianne Ivarsson

Svenska kyrkan Helsingborg

Raus Vokalensemble. Vokalensemblen är en kör bestående av ett gäng tjejer/damer som sjunger två- till fyrstämmigt inom en blandad genre. Vi sjunger allt från folkmusik, visa, jazz och ballader till sakralt klassisk musik. Vi arbetar med sångteknik, kroppskännedom och uttryck. Allt för att utveckla en samlad körklang och hitta den personliga rösten i ett körsammanhang.
Kontakt:

Åsa Weister

Svenska kyrkan Helsingborg

Vox Mente - . Kören har en utvecklad hälsoprofil och sjunger för att må bra till både kropp och själ. Kroppen som Guds skapelse genomsyrar körsången till hundra procent, och körverksamheten blandas med meditation, yoga- och koncentrationsövningar samt enklare gymnastikövningar. Varannan torsdag, udda veckor, kl. 10.00 - 11.30.
www.voxmente.se
Kontakt:

Marianne Ivarsson

Svenska kyrkan Helsingborg