Kyrkokörer

Maria kyrkokör sjunger regelbundet vid högmässorna i S:ta Maria kyrka. Kören har en bred, spännande och internationellt skiftande repertoar, som spänner från gregoriansk sång och polyfoniska motetter, till de romantiska, moderna och avantgardistiska genrerna. Kören arbetar frekvent med Maria Brass kvartett, och andra instrumentala grupper. Kören gör dessutom regelbundna internationella turnéer och kommer att resa till Berlin under 2017. Under det kommande året sjunger Maria kyrkokör verk av Händel, Mozart, Olsson, Sixten och Gorecki, bland många andra tonsättare.

Provsjungning.

Kontakt:

Vox Maria är en avancerad kammarkör bestående av tjugofyra sångare. Kören är baserad i S:ta Maria kyrka. Förutom Mariakyrkans ordinarie kyrkokör, blir det Vox Maria som medverkar på högmässorna på de stora helgdagarna, cirka fyra gånger per termin. Kören övar en gång per månad, på onsdagkvällar. Kören sjunger en spännande och skiftande internationell repertoar, som spänner från gregoriansk sång och polyfoniska motetter, till romantisk, modern och avantgardistisk musik: generellt kommer körens repertoar att ligga på en avancerad nivå. På grund av detta krävs mycket god notläsningförmåga.

Provsjungning

Kontakt:

S:ta Anna kyrkokör är en blandad kör med c:a 30 medlemmar. Kören sjunger allt från Bach till moderna visor och sånger. Viss notläsningskunskap önskvärd. Kören repeterar i S:ta Anna kyrka tisdagar kl. 18.30-20.30.

Kontakta körledaren för provsjungning!

Kontakt:

Gustav Adolfs kyrkokör är en traditionell kyrkokör som övar på tisdagar kl. 18.30 på Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39.
Kontakt:

Filborna Vokalensemble är en damkör med 15-20 sångare. Körens huvudsakliga uppdrag är att medverka med sång i gudstjänster ca 4 gånger per termin. 
Övningstid: onsdagar kl. 19.00 - 21.00
Plats:Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7, Helsingborg

Kontakt:

Raus Vokalensemble. Vokalensemblen är en kör bestående av ett gäng tjejer/damer som sjunger två- till fyrstämmigt inom en blandad genre. Vi sjunger allt från folkmusik, visa, jazz och ballader till sakralt klassisk musik. Vi arbetar med sångteknik, kroppskännedom och uttryck. Allt för att utveckla en samlad körklang och hitta den personliga rösten i ett körsammanhang.
Kontakt:

Vox Mente - . Kören har en utvecklad hälsoprofil och sjunger för att må bra till både kropp och själ. Kroppen som Guds skapelse genomsyrar körsången till hundra procent, och körverksamheten blandas med meditation, yoga- och koncentrationsövningar samt enklare gymnastikövningar. Varannan torsdag, udda veckor, kl. 10.00 - 11.30.
www.voxmente.se
Kontakt: