Meny

Kyrkoherde

Här hittar du kontaktuppgifter till Kristian Lillö, kyrkoherde i Svenska kyrkan Helsingborg och Ann Mathson, kyrkoherdesekreterare. Här hittar du också predikningar och artiklar som Kristian har skrivit.

Ann Mathson

Ann Mathson

Svenska kyrkan Helsingborg

Kyrkokansliet, Kyrkoherdesekreterare

Kristian Lillö

Kristian Lillö

Svenska kyrkan Helsingborg

Kyrkokansliet, Kyrkoherde

Predikningar med mera av Kristian Lillö

2020-07-26 Predikan i webbandakt, Kristi förklaringsdag

2020-07-12 Predikan i webbandakt, Apostladagen

2020-02-23 Predikan Fastlagssöndagen Gustav Adolfs kyrka

2020-02-12 Morgonmässa Gustav Adolfs kyrka.

2020-02-06, meditation om hopp på sinnesromässa i Gustav Adolfs kyrka. 

2019-12-01, predikan första söndagen i advent 2019 i Gustav Adolfs kyrka.

2019-11-17, Predikan söndagen före Domsöndagen 2019 i Gustav Adolfs kyrka.

2019-11-02 Predikan Alla helgons dag 2019, Den Gode Herdens kyrka.

2019-10-20 Predikan 18 söndagen efter trefaldighet, söndagsmässa i S:t Olofs kyrka och mässa i Adolfsbergskyrkan.

2019-10-12 Bön och reflektion i samband med att Mariakyrkans orgel är s(evig)extio.

2019-08-18 Goda förvaltare

2019-06-04, Betraktelse Lunds Domkyrka

2019-04-18, predikan Skärtorsdagen 2019, Den Gode Herdens kyrka

2019-03-31, predikan, midfastosöndagen 2019, S:t Olofs kyrka.

2019-03-17, predikan andra söndagen i fastan 2019, Den Gode Herdens kyrka.

2019-03-03, predikan fastlagssöndagen 2019, Den Gode Herdens kyrka.

 2019-02-03, meditation vid ljusvesper, S:ta Anna kyrka.

2019-01-13, predikan, Den Gode Herdens kyrka

2018-12-30, predikan, Raus kyrka

2018-12-17, julandakt, S:ta Maria kyrka

2018-12-02, predikan första söndagen i advent i Gustav Adolfs kyrka.

2018-11-04, meditation, S:ta Anna kyrka

2018-09-16, predikan, S:ta Maria kyrka

Artiklar med mera av Kristian Lillö

2020-06-12, ledare i Amos, ”Så som jag har älskat”.

2020-06-11, Kyrkans Tidning nr 24, replik.

2020-05-20, Kyrkans Tidning nr 21, replik ”För sent att digitalisera församlingsbegreppet”

2020-04-03, ledare i Amos ”Radical Invention”.

2020-02-06 tal under Manifestation för hopp.

2020-01-23 Debattartikel publicerad i Kyrkans tidning ”Jag är skeptisk till tanken om gemensamt lönecentrum”?
- relaterad artikel i Kyrkans tidning 2020-01-09

2020-01-20 Martin Luther King - religionsdialog för fred

2019-11-29, ledare Amos ”Hushållsinformation”

2019-10-18, ledare Amos ”Att gå in i dimman”

2019-09-06, ledare Amos ”To be there”.

2019-09-02, IRL 

2019-06-07, ledare Amos ”Vad är allt det här?”

2019-04-12, ledare Amos Helsingborg, ”Top ten”

2019-02-08, ledare Amos Helsingborg, ”The World is not enough”

2018-12-19, replik till insändare i Helsingborgs Dagblad

2018-12-12, insändare Thursdays in Black, Helsingborgs Dagblad

2018-11-30, ledare, Amos Helsingborg

2018-10-26, ledare, Amos Helsingborg

2018-09-07, ledare, Amos Helsingborg

2018-05-22, ledare, Amos Helsingborg