Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Här hittar du kontaktuppgifter samt information om öppettider. På kyrkogårdsförvaltningens expedition svarar vi på frågor om till exempel begravningar, gravärenden samt skötsel.

Personal

Förvaltningsassistent
Begravningsärenden
Brigitte Fetz
042 - 18 91 72

Förvaltningsassistent 
Gravrätts- och begravningsärenden
Camilla Gren
042-18 91 74 

Kyrkogårdschef
Linda Raimosson
042-18 91 71

Driftchef teknik/krematoriet 
Johan Timgren
042 - 18 91 77

Tf driftchef kyrkogård
Ann Holmberg
042-18 91 83

Kyrkogårdsingenjör
Gravskötselärenden
Anna Blum
042 - 18 91 73

Landskapsarkitekt
Helena Flodin
042 - 18 91 76

Kommunikatör
Sandra Kovacs
042 - 18 91 75