En närbild på en man i kort blont hår, klädd i blå skjorta.
Foto: Lucas Persson

”Kyrkan har alltid haft en självklar plats i mitt liv”

Johan Vesterlund sitter i stiftsfullmäktige, kyrkorådet och som ersättare i Raus församlingsråd. Han har varit engagerad som förtroendevald i Svenska kyrkan sedan 2017.

Hur kommer det sig att du har valt att engagera dig som förtroendevald i Svenska kyrkan?

- Kyrkan har alltid haft en självklar plats för mig, som barn och ungdom, via sommarjobb på kyrkogården och orgelspel i min tidigare församling. Det är en av våra viktigaste samhällsaktörer. Att vara med och påverka den framtida folkkyrkan, där min generation måste mötas på ett annat sätt, var något som fick mig att ta steget.

Varför är det viktigt att det finns förtroendevalda i Svenska kyrkan?

- Det finns olika sätt att se på kyrkans arbete och det är upp till förtroendevalda att peka ut riktningen. Det måste finnas förtroendevalda som har en grund i kyrka och tro och som kan prioritera i budgetar och planer. 

Vad har du för tips till andra som vill engagera sig som förtroendevalda i Svenska kyrkan?

- Ta kontakt med någon som är förtroendevald för att veta hur man ska göra. Sedan finns ju möjligheten att nominera sig själv eller andra till församlingsråden. I dessa hamnar man ju också närmare gudstjänst- och församlingslivet.

Vilken är den viktigaste frågan för dig att driva?

- Hur Svenska kyrkan klarar omställningen inför framtiden - både miljöfrågan och medlems- och ekonomifrågan. Det kommer att vara kommande generationer som får ta konsekvenserna av vad som händer nu. Klarar vi inte att ställa om för att minska medlemstappen, hålla ordning i ekonomin och minska utsläppen, så kommer framtidens kyrka att få stora problem. 

 Vad betyder Svenska kyrkan för dig?  

- Kyrkan har alltid haft en självklar plats i mitt liv. Oavsett var jag befinner mig blir ju kyrkan en fast punkt, särskilt viktigt blev det när jag flyttade 100 mil från min familj för studierna. Det är en plats för gemenskap och möten i tron.