Stora salen - Krematoriet

Den pampiga, karaktäristiskt runda Stora salen på Krematoriet har plats för 100 besökare. Stora salen ligger i den tornliknande delen vars kupol är synlig långväga i Helsingborg.

Dagsljuset silas vackert genom det stjärnformade fönstret i kupolen ner på katafalken, mellan de tolv pelarna. Pelarna i blågrön, svensk marmor bär upp salens läktare.

Denna ståtliga sal är del av den ursprungliga delen av krematoriet som invigdes 1929. Salen kallas ibland även Tempelsalen eller Östbergs sal efter arkitekten Ragnar Östberg.

Textilierna på altaret är designade av konstnären Maja Sjöström, bördig från Helsingborg, och katafalken formgavs av Ragnhild Schlyter. Kandelabrarna, jordfatet och nummertavlorna är ritade av tidigare stadsarkitekten Arvid Fuhre och smidda av Sven Billing.

Stora salen är utrustad med hörslinga.

Det finns orgel och piano i salen, mikrofon, samt musikanläggning med CD-spelare och ingång för externa musikkällor.

Stora salen är tillgänglighetsanpassad. Det finns en toalett i anslutning till salen men den är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. En tillgänglighetsanpassad toalett finns i anslutning till parkeringsplatsen nordost om krematoriet.

Stora salen på Krematoriet har plats för 100 besökare. 

Adress

Krematoriet hittar hittar du på Christer Boijes väg i Helsingborg.

Hitta hit - vägbeskrivning. 

Krematoriekyrkogården

Läs mer om Krematoriekyrkogården här.