Foto: Johan Sundqvist

Köp nothäftet med Helsingborgarnas psalmer

Nu finns noterna med de vinnande bidragen från tävlingen och konserten Helsingborgarnas psalmer under H22. Häftet kostar 100 kronor och intäkterna från försäljningen går oavkortat till Act Svenska kyrkans internationella arbete.

Du hittar nothäftet i kyrkorna. Fråga oss om du inte ser var!

– Lär er psalmer utantill!
Så sa vår konfirmationspräst till oss 1972.
– Lär er i alla fall en enda psalm utantill. För en dag kommer ni att ha användning av det. För en gång kommer någon be er att ”läsa något” eller ”säga något bra”. Det kan vara mitt i vardagen, det kan vara när livet drabbats eller ni själva  behöver förankra er i något som bär över timmar och stunder av uppgivenhet eller sorg. Det kan vara när tröst och hoppstyrka behövs och de vanliga orden inte räcker till.

Tänk om jag idag, 50 år senare, hade kunnat överräcka det här nothäftet till min
konfirmationspräst, och fått se glädjen, förundran och berördheten stråla i ögon som läser orden och sinnet som nynnar melodierna. I stället får jag faktiskt räcka nothäftet till er alla!

Du håller i din hand ett nothäfte med psalmer från helsingborgare, nuvarande eller tidigare. Psalmerna är de åtta som en jury valde ut som vinnare i tävlingen
Helsingborgarnas psalmer. Detta var inför stadsmässan H22, som genomfördes
sommaren 2022. Ett 60-tal psalmer skickades in från olika helsingborgare, och juryn vittnar om att det var fantastiskt att få lyssna till och läsa så många fina bidrag på nya psalmer, texter och melodier.

Vad är då en psalm? I den här tävlingen var kriterierna att:

  • Den ska gå att sjunga tillsammans.
  • Text och musik tar tillvara den mänskliga erfarenheten av tillvaron.
  • Den speglar och reflekterar över relationen till Gud, Jesus Kristus eller helig ande. Eller att den säger något om relationen till medmänniskan och/eller Guds skapelse.

Det var öppet om psalmen uttryckte den enskildes andaktsliv, hade en pedagogisk funktion eller lade tyngdpunkten på att vara kulturbärare. Nu är nothäftet här. I din hand. Jag hoppas att du har nytta av de här nya psalmerna. Och, för att knyta an till min konfirmandpräst: Lär dig gärna (minst) en utantill!

/Kristian Lillö kyrkoherde i Svenska kyrkan Helsingborg