Porträtt av en manlig präst iklädd prästskjorta och skinnjacka. Röd medeltida tegelkyrka i bakgrunden.
Foto: Josefine Sjöqvist

Präster

Kyrkoherde

Församlingsherdar

Övriga präster