En vaktmästare tänder levande ljus i en ljuskrona med en lång tändare. Det är mörkt och endast de levande ljusen lyser upp bilden.
Foto: Josefine Sjöqvist

Kyrkvaktmästare, församlingsvärdar och städpersonal