Två medarbetare vattnar med slang kopplad till en stor tank med kompostte på buxbomshäckar.
Foto: Sandra Kovacs

Kompostte – som manna för växterna

Kyrkogårdsförvaltningen startar eget bryggeri för att rädda kulturväxten buxbom.

Buxbom är en av världens äldsta prydnadsväxter. När begravningsplatser utvidgades under första halvan av 1900-talet fick den en framträdande roll och kom ofta att kanta den enskilda gravplatsen. Buxbomen är en stark symbol för många begravningsplatser och utgör ett stort kulturhistoriskt värde.

Under 2011 drabbades många begravningsplatser av cylindrocladium buxicola, även kallad ”buxbomssjukan”, som är en svampsjukdom där bladen tar skada, faller av och där plantan till slut dör. På några av Helsingborgs begravningsplatser har sjukdomen genom åren slagit hårt. Kyrkogårdsförvaltningen fick 2017, som en av de första, prova en ny metod för behandling och stärkning av buxbomsplantor genom att vattna med kompostte.

– Det har blivit ett sätt att hejda sjukdomen och få friskare plantor, säger Mikael Persson, kyrkogårdsarbetare på Pålsjö kyrkogård. 

Det handlar om att skapa balans i odlingsjorden som gynnar såväl växter som andra organismer, ovan och under markytan. Det görs både markkemi- och mikrolivsanalyer, samt bladanalyser.

– Det hjälper leverantören oss med, säger Anna Blum, kyrkogårdsingenjör på kyrkogårdsförvaltningen och en av initiativtagarna till arbetet med kompostte.

Under juli genomgick många buxbomsplantor ytterligare en behandling när det utvattnades kompostte på Pålsjö samt Raus kyrkogård.

– Tanken består av 600 liter rent vatten som blandas ut med 200 liter kompostte, förklarar Ann-Margret Ekdahl, som arbetar tillsammans med Mikael Persson ute på Pålsjö kyrkogård.

Vätskan vattnas ut på plantorna med en trädgårdsslang och mängden förväntas räcka till 800 meter buxbomshäck. Det är viktigt att mängden vätska fördelas jämnt.

Man kan se att vattningen ger positiv effekt på häckarna genom att många av plantorna skjuter nya skott och får en friskare grön färg.

– Med hjälp av kompostteet har vi hittat ett sätt att hålla sjukdomen i schack och förhoppningsvis bidragit till att rädda vårt stora kulturarv. Det känns extra bra att arbetet sker med hjälp av naturens eget försvarssystem, säger Anna Blum.  

Fram tills har färdigbrygd kompostte köpts in. Vid nästa utvattningstillfälle kommer kyrkogårdsförvaltningen själv att brygga sin gödning genom att ha en egen komposttebryggare på plats.

– Detta ger oss många möjligheter, som att till exempel lättare utöka behandlingsområden och tidpunkt, säger Ann-Margret Ekdahl.

– Vår personal blir också mer involverad i hela processen, avslutar Anna Blum.

Kompostte - vad är det egentligen?

» Precis som det låter är kompostte ett te som är bryggt på kompost. Man utgår från en bra kompost som innehåller alla goda mikroorganismer som bakterier, protozoer, svampar och nematoder.

Medarbetare framför en stor vit tank med slangar.
Anna Blum framför komposttebryggaren Foto: Sandra Kovacs

» Vid bryggning fylls komposten i stora ”tepåsar” som sänks ner i en stor tank fylld med vatten. I vattnet tillsätts olika typer av kolhydrater som fungerar som mat för mikroorganismerna. Större pumpar trycker in luft genom vattnet så att teet hela tiden blir syresatt. 

» Medan vattnet bubblar tvättas mikroorganismerna ut ur påsen och hamnar i vattnet där de har gott om mat och börjar försöka sig. Efter två dygn har de förökat sig och det har blivit tillräckligt många goda mikroorganismer. Därefter analyseras teet för att veta hur mycket det ska spädas innan utvattning. 

Källa: Odla med naturen (Splendor Plant)
odlamednaturen.se