Kollekt Svenska kyrkan Helsingborg

Här hittar du listor på ändamål för riks-, stifts-, och församlingskollekt och hur du kan göra för att ge ett bidrag.

R står för rikskollekt, S för stiftskollekt och F för församlingskollekt. Kollekt kan ges via swish (se nummer nedan) eller via Plusgiro: 114164-7 märk kollekt och församlingens namn. Ändamål för söndag finns i kollektlistan, swishar du övriga dagar är ändamålet det som står angivet i parantes:

Filborna församling: 123 174 4846 
(ACT Svenska kyrkan)

Gustav Adolfs församling: 123 593 3460
(Gustav Adolfs diakoni)

Maria församling: 123 609 8099
(ACT Svenska kyrkan)

Raus församling: 123 096 0146
(Raus diakoni)

Kollektlista

Januari

1 januari - Maria församling: Hutano, Filborna församling: Swish for a wish
3 januari - Maria församling: Hutano,  Filborna församling: Filborna diakoni (F)
6 januari  - Act Svenska kyrkan (R)
10 januari - Maria församling: ACT Svenska kyrkan, Filborna församling: Skånes stadsmission, (F)
17 januari- Svenska Bibelsällskapet (R)
24 januari - Maria församling: LUI-nätverket Sydsudan,  Filborna församling: Svenska Bibelsällskapet (F) 
31januari - Svenska Kyrkans Unga (R)

Februari

7 februari - Kyrkosångsförbundet i Lunds stift (S)
14 februari - Act Svenska kyrkan (R)
21 februari - Maria församling: Föreningen för Global Rättvisa,  Filborna församling: Filborna diakoni, Raus församling: P135 Gatubarn i Filippinerna (F)
28 februari  - Furuboda folkhögskola, 50%, Hela Människan, 50% (S)

Mars

7 mars - Act Svenska kyrkan (R)
14 mars - Maria församling: Act Svenska kyrkan,  Filborna församling: Hela människan, Raus församling: SKUT Hamburg (F)
21 mars -  Svenska Kyrkans Unga, 50% Sveriges Kyrkosångsförbund, 50% (R)
28 mars -  Act Svenska kyrkan (R)

April

2 april - Maria församling: Hutano, Raus församling: Raus Diakoni - Behövande (F)
4 april - Maria församling: Hutano,  Filborna församling: Filborna diakoni, Raus församling: Abrigo (F)
5 april - Act Svenska kyrkan (R)
11 april - Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift (S)
18 april - Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS (R)
25 april - Maria församling: Maria diakoni,  Filborna församling: Filborna diakoni, Raus församling: Ria Hela Människan (F)

Maj

2 maj - Sveriges kristna råd (R)
9 maj  - Killans bönegård (S)
13 maj -  Svenska Kyrkans Unga, 50% Salt, barn och unga i EFS, 50% (R)
16 maj  - Lui Diocese Sydsudan (S)
23 maj - Maria församling: ACT Svenska kyrkan,  Filborna församling: Goda nyheter för livet, Raus församling: Gideoniterna (F)
24 maj  -  Filborna församling: Filborna diakoni, Raus församling: Abrigo (F)
30 maj - Act Svenska kyrkan (R)

Juni

6 juni - Stiftsgården Södra Hoka (S)
13 juni  - Maria församling: Helsingborgs kristna råd,  Filborna församling: Credo, Raus församling: P135 Gatubarn i Filippinerna (F)
20 juni  - Act Svenska kyrkan (R)
26 juni  - Maria församling: Svenska Jerusalemföreningen,  Filborna församling: Världsnaturfonden, Raus församling: P122 Rädda skogen för livets skull(F)
27 juni  - Maria församling: Hutano,  Filborna församling: Filborna diakoi, Raus församling: Raus Diakoni - Behövande (F)

Juli

4 juli - Act Svenska kyrkan (R)
11 juli - Maria församling: Kristna fredsrörelsen i HGB,  Filborna församling: Sörgården, (F)
18 juli - Svenska kyrkan i utlandet (R)
25 juli - Maria församling: Skånes stadsmission, (F)

Augusti

1 augusti - Maria församling: Hutano,  Filborna församling: Hope for children (F)
8 augusti - Act Svenska kyrkan (R)
15 augusti - Maria församling: ACT Svenska kyrkan (F)
22 augusti - Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift/Syföreningarna i Lunds stift, 50% Svenska kyrkans lekmannaförbund i Lunds stift, 50% (S)
29 augusti - Diakoniinstitutionerna (R)

September

5 september - Ekumeniskt arbete/Konferensen för europeiska kyrkor (R)
12 september - Stiftsgården Åkersberg (S)
19 september - Hela Människan (R)
26 september - Maria församling: Ria Hela Människan,  Filborna församling: Filborna diakoni (F)

Oktober

3 oktober - Svenska kyrkan i utlandet (R)
10 oktober -Sveriges Kyrkosångsförbund (R)
17 oktober -Lunds stifts flyktingkollekt (S)
24 oktober - Asylrättscentrum (R)
31 oktober -  Maria församling: ACT Svenska kyrkan,  Filborna församling: Swish for a wish, (F)

November

6 november - Svenska kyrkan i utlandet (R)
7 november - Maria församling: ACT Svenska kyrkan,  Filborna församling: Skånes stadsmission, (F)
14 november - Act Svenska kyrkan (R)
21 november - Maria församling: Swish for a wish,  Filborna församling: Swish for a wish, (F)
28 november - Act Svenska kyrkan (R)

December

5 december - Svenska Soldathemsförbundet, 50% S:t Lukasföreningarna i Skåne, 50% (S)
12 december - Svenska Kyrkans Unga (R)
19 december - Act Svenska kyrkan (R)
25 december - Maria församling: Hutano,  Filborna församling: Filborna diakoni (F)
26 december - Act Svenska kyrkan (R)

Hela listan för riks- och stiftsändamål som pdf finns här (PDF)