Foto: Sandra Kovacs

Kistlund

Önskar man gravsätta anhörig i kista och ha en minnesplats att gå till men inte förbinda sig till skötsel eller underhåll är gravsättning är kistlund ett bra alternativ.

Kistlunden ligger på Pålsjö kyrkogård och upplåts med begränsad gravätt.

Gravsättning

Kistlunden är gravområde som har en prägel av gemensam gravplats där anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. 

Smyckning samt skötsel

Den som önskar får lov att markera platsen för gravsättningen med en liggande häll/platta enligt kyrkogårdsförvaltningens upplåtelsevilkor. 

Inom kistlunden avgränsas inte den enskila graven och det tillåts inga planteringar eller utsmyckningar. De får enbart ske på den gemensamma smyckningsplatsen i from av snittblommor och ljus.

Kyrkogårdsförvaltningen står för all skötsel av platsen. 

Kostnader 

En gravrätt för kistlunden innefattas alltid av skötsel. Det innebär att man vid upplåtelsen betalar en avgift för skötsel i 25 år, upplåtelsetidens längd. Kostnad för eventuell häll/platta tillkommer. 

Här finns mer information om olika grav- och minnesplatser:

Vill du veta mer? Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningens expedition.