karta över kyrkorna i Helsingborgs pastorat

Var hittar man de medeltida S:ta Maria kyrka och Raus kyrka? På vilken gata ligger Den Gode Herdens kyrka? Här får du en samlad kartbild över de tio kyrkorna som finns i Helsingborgs pastorat.