Kammarkörer

med anledning av pågående pandemi

En del av verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller fortsatta anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas och följer de regler kring maxantal per lokal samt för allmänna sammankomster som gäller.  

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Helsingborgs mottetkör

Helsingborgs motettkör är en ungdomlig, blandad kammarkör med stora ambitioner. Körens målsättning är att utföra körmusik på hög konstnärlig nivå. Motettkören repeterar på tisdagar 18.30 – 20.30 (stämrepetitioner) i GA kyrkan och torsdagar 18.30 – 20.30 på Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39. Har du notläsningsförmåga och vana att sjunga i kör är du välkommen att kontakta körens dirigent för provsjungning.

La Campanella

La Campanella är en vokalensemble med kvinnliga medlemmar i åldrarna 20-35.

Kören startades hösten 2014, som  fortsättning på Helsingborgs Flickkör och medlemsantalet är varierande mellan 10-12 sångerskor. 
Repertoaren är blandad med allt från vackra sakrala stycken, afrikanska sånger och gospel, till modern pop, nyskrivna stycken och klassiska visor.

Vi tar oss an det som vi känner och brinner för i gruppen gemensamt och därför blir resultatet fantastiskt och helhjärtat! Ambitionsnivån är hög och kraven likaså, uppsjungning krävs för att bli medlem och närvaro på både repetitioner och konserter är självklara för oss. 

Med mycket arbete och många timmar ihop så skapas också en otrolig gemenskap och vi har fantastiskt roligt tillsammans både på och utanför repetitionstiderna med middagar och extra stämrepetitioner hemma hos varandra!

Repetition måndagar kl.19:00-21:00 i Maria församlinghus, S Storgatan 22. 

Kontakt

Ingrid Kvelde 0736 - 794737

Helsingborgs Vokalensemble bildades 1996 och har sina rötter i Den Gode Herdens kyrka i Helsingborg. Den består idag av 19 medlemmar och är en damkör som håller hög musikalisk klass och har provsjungning. Sångerna sjungs i fyra till åttastämmig sättning a cappella. Många av de sånger som framförs är specialskrivna just för Helsingborgs Vokalensemble av både svenska och internationella kompositörer.

Vår ambition är att vi ska delta i olika konsertsammanhang både i Sverige och utomlands. Vi har genom åren deltagit vid tre olika tillfällen i internationella körtävlingar. Den senaste körtävlingen var ”World Choir Games”i Riga i Lettland juli 2014 och därifrån fick vi med oss ett gulddiplom. Läs mer om oss på www.hbgvok.se

Helsingborgs Vokalensemble övar onsdagar kl 20-21.15 i Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.
Kontakt:

Marianne Ivarsson

Svenska kyrkan Helsingborg