Kammarkörer

Helsingborgs mottetkör

Helsingborgs motettkör är en ungdomlig, blandad kammarkör med stora ambitioner. Körens målsättning är att utföra körmusik på hög konstnärlig nivå. Motettkören repeterar på tisdagar 18.30 – 20.30 (stämrepetitioner) i GA kyrkan och torsdagar 18.30 – 20.30 på Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39. Har du notläsningsförmåga och vana att sjunga i kör är du välkommen att kontakta körens dirigent för provsjungning.

Kontakt

La Campanella

La Campanella är en vokalensemble med kvinnliga medlemmar i åldrarna 20-35.

Kören startades hösten 2014, som  fortsättning på Helsingborgs Flickkör och medlemsantalet är varierande mellan 10-12 sångerskor. 
Repertoaren är blandad med allt från vackra sakrala stycken, afrikanska sånger och gospel, till modern pop, nyskrivna stycken och klassiska visor.

Vi tar oss an det som vi känner och brinner för i gruppen gemensamt och därför blir resultatet fantastiskt och helhjärtat! Ambitionsnivån är hög och kraven likaså, uppsjungning krävs för att bli medlem och närvaro på både repetitioner och konserter är självklara för oss. 

Med mycket arbete och många timmar ihop så skapas också en otrolig gemenskap och vi har fantastiskt roligt tillsammans både på och utanför repetitionstiderna med middagar och extra stämrepetitioner hemma hos varandra!

Repetition måndagar kl.19:00-21:00 i Maria församlinghus, S Storgatan 22. 

Kontakt

Ingrid Kvelde 0736 - 794737